Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2015.22-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 22 2015
G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015, ss. 448
(G. Lohfink, Against the trivialization of Jesus, translated by Eliza Pieciul-Karmiński, St. Wojciecha Publishing, Poznan 2015, pp. 448)

Authors: Michał Rychert
Year of publication:2015
Page range:4 (313-316)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

brak
Download file

Article file

Bibliography

1.Lohfink G., Przeciw banalizacji Jezusa, Poznań 2014.