Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 24 2017
Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie
(The sacrament of confirmation for persons with intellectual disability)

Authors: Dariusz Kurzydło
Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Keywords: persons with intellectual disabilities the sacrament of confirmation
Year of publication:2017
Page range:12 (231-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Church was called by Jesus Christ to be a community of love for every human being. That community draws love from life of Jesus Christ: He actualizes His presence when people try to love others. In that context the author of publication tries to focus on rights of mentally disabled people: they need the sacramental gifts as well as every Christian. And the sacrament of confirmation is also deeply important. This is the last of sacraments of initiation. For the mentally (even in deepest degree) disabled people that fact means an experience of love in others and community. The author claims that such people are very special gift for the community which is responsible for the fragile aspect of human life.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antoniewicz, Marian. „Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ikonalność osoby ludzkiej w ujęciu personalistycznym”. Teologia w Polsce 1 (2013): 13–23.
2.Brzezinka, Z. „Spotkanie, z którego nikt nie może być wykluczony”. Oligokatecheza 7 (2005): 13.
3.Domagała-Zyśk, Ewa. „Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście «teologii niepełnosprawności»
4.Jeana Vaniera”. W: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz, 149–162. Kielce, 2006.
5.Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 68.
6.Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 1. Kraków, 2001.
7.Gryziec, Piotr Roman. „Łaska spotkania chrześcijan według św. Pawła”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2 (1996): 85–89.
8.Jan Paweł II. „Encyklika «Dominum et Vivificantem» O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”, nr 59. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dominum_1.html.
9.Jan Paweł II. „Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej z udzieleniem bierzmowania grupie niepełnosprawnych chłopców”. W: Nauczanie papieskie. T. IV, 436–437. Poznań, 1989.
10.Jan Paweł II. „List do członków wspólnot «Wiara i Światło»”. Światło i Cienie 1 (1997): 4–5.
11.Jan Paweł II. „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: «Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym»”. L’Osservatore Romano 4 (2004): 11.
12.Jan Paweł II. „Przemówienie do biskupów francuskich 27 maja 1987 r.”. L’Osservatore Romano 5 (1987): 3.
13.Jucha, D. „Katecheza sakramentalna osób z upośledzeniem umysłowym”. W: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski. Materiały z VI Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, 42. Kraków, 2007.
14.Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
15.Kiciński, Andrzej. „Iter christianae initiationis”. Teologiczne Studia Podlaskie 1 (2004): 89–90.
16.Kiciński, Andrzej. „Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Roczniki Liturgiczne 1 (2009): 181–182.
17.Kiciński, Andrzej. „Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski”. Katecheta 7–8 (2005): 10.
18.Kluz, Marek. „Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu”. Liturgia Sacra 1 (2012): 77–82.
19.Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11.
20.Krakowiak, Czesław. „Nazwa sakramentu bierzmowania”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 28 (1975): 66–71.
21.Krakowiak, Czesław. „Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 45 (1992): 65–74.
22.Kurzydło, Dariusz. „Inaczej stworzony przez Boga. Prawo człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga”. Warszawskie Studia Pastoralne 14 (2011): 134–152.
23.Lausch, Katarzyna. „Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo”. W: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I, red. Maria Piszczek, 128. Warszawa, 2001.
24.Mąkosa, Paweł. „Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej”. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 4 (2012): 187–189.
25.Pater, Dariusz. „Sakramentalna obecność Chrystusa”. Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007): 118–134.
26.Rozen, Barbara. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną, 237–238. Olsztyn, 2008.
27.Sosna, Krzysztof. „Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo”. Oligokatecheza 1 (2004): 5.
28.Sosna, Krzysztof. „Sakrament bierzmowania osób z niepełnoprawnością umysłową”. Studia Pastoralne 4 (2008): 122–137.
29.Szeląg, Jan. „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Kotwica 3 (2009): 9.
30.Tomkiewicz, A., B. Bocheńska. „Wartość osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie w świetle nauczania Jana Pawła II”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 234–235. Stalowa Wola, 1999.
31.Vanier, Jean. „Nauczyć się kochać”. Światło i Cienie 2 (1996): 6.