Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

 Redakcja

prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (Szczecin) - redaktor naczelna

dr Agnieszka Szlachta (Szczecin) - sekretarz redakcji

 

Rada Naukowa

prof. US dr hab. Dorota Kozaryn (Szczecin)

prof. dr hab. Andrzej Dyszak (Bydgoszcz)

prof. dr hab. Kwiryna Handke (Warszawa)

prof. dr hab. Simón José Suáres Cuadros (Granada – Hiszpania)

prof. dr hab. Neda Pintarić (Zagrzeb – Chorwacja)

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Łódź)

prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań)

prof. dr hab. Harry Walter (Greifswald – Niemcy)

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego