Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Redakcja

 Redakcja

prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (Szczecin) - redaktor naczelna


dr hab. Agnieszka Szczaus (Szczecin) - sekretarz redakcji

 

Rada Naukowa

prof. dr hab. Mirosława Białoskórska (przewodnicząca, Szczecin)

prof. US dr hab. Dorota Kozaryn (zastępca przewodniczącej, Szczecin)

prof. dr hab. Andrzej Dyszak (Bydgoszcz)

prof. dr hab. Kwiryna Handke (Warszawa)

prof. dr hab. Ewa Komorowska (Szczecin)

prof. dr hab. Simón José Suáres Cuadros (Granada – Hiszpania)

prof. dr hab. Neda Pintarić (Zagrzeb – Chorwacja)

prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń (Łódź)

prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań)

prof. dr hab. Harry Walter (Greifswald – Niemcy)