Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Sekretarz Redakcji „Studiów Językoznawczych”

dr hab. Agnieszka Szczaus

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US                                                

al. Piastów 40 B

71-065 Szczecin

e-mail: 

aszczaus@o2.pl (preferowany)

lub

studia.jezykoznawcze@o2.pl

 

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

http://www.wn.usz.edu.pl