Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Kontakt

Redaktor naczelna „Studiów Językoznawczych”

dr hab. Adrianna Seniów, prof. US

 

Sekretarz redakcji „Studiów Językoznawczych”

dr Agnieszka Szlachta

 

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Piastów 40 B, 71-065 Szczecin, Polska

e-mail: studia.jezykoznawcze@usz.edu.pl

 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

www.wn.usz.edu.pl