Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Maciej Rak, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza (na tle porównawczym), Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2007,

Rok wydania:2009
Liczba stron:8 (196-203)
Autorzy: Błażej Osowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu