Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 8, 2009
[rec.] Ewa Deptuchowa, Odpowiedniki czeskiego aorystu w Biblii królowej Zofi i, Wydawnictwo LEXIS, Kraków 2008

Rok wydania:2009
Liczba stron:2 (188-189)
Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Recenzja
Pobierz plik

Plik artykułu