Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 10, 2011
O sakramencie bierzmowania na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy

Rok wydania:2011
Liczba stron:12 (257-268)
Słowa kluczowe: Piotr Skarga bierzmowanie polemika
Autorzy: Anna Paluszak-Bronka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Abstrakt

The article shows the names of the sacrament of confi rmation used in Piotr Skarga’s sermons. The analyzed material has been taken from Kazania o śiedmi Sákrámentách, published in 1600 in Kraków by Andrzej Piotrkowczyk publishinh house, whereas the comparative material has originated from Słownik polszczyzny XVI wieku and other publications about religious language, which are enumerated in the bibliography. The analysis of the materials shows that Skarga has not created new names for the sacrament of confi rmation. They have the same forms as in the Bible or in the papers of Church Fathers, namely confi rmation, sacrament of confi rmation.
Pobierz plik

Plik artykułu