Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 11, 2012
Od średniowiecznej do współczesnej polszczyzny, czyli o stałości w języku

Rok wydania:2012
Liczba stron:13 (209-221)
Słowa kluczowe: historia języka ewolucja językowa zmienność i stałość w języku
Autorzy: Bogdan Walczak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Abstrakt

The article consists of an elaboration and support for a thesis that the history of a language and its current condition can be understood in terms of dialectic action of the change and the constant. The change is what attracts most attention of linguists, but it is the constant that decides to the largest extent about the language’s identity.
Pobierz plik

Plik artykułu