Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj.2017.16-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 16, 2017
Bolesław Prus jako dziennikarz – stan badań i perspektywy badawcze

Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (69-80)
Słowa kluczowe: idiolekt publicystyka kroniki
Autorzy: Magdalena Czachorowska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz

Abstrakt

Twórczość Bolesława Prusa była przedmiotem licznych publikacji (szczególnie tych dotyczących języka, bo na nich skupia się autorka), jednak badacze koncentrowali się przede wszystkim na utworach literackich – powieściach, opowiadaniach i nowelach. Na marginesie zainteresowań pozostawał przebogaty dorobek dziennikarski Prusa. Artykuł przybliża ogrom zjawiska – wylicza lata współpracy pisarza z redakcjami, tytuły prasowe, w których zamieszczał swoje teksty i cykle wydawnicze, których był autorem. Podano w miarę pełny i aktualny wykaz prac językoznawczych, w których był opisywany idiolekt Prusa. Sformułowano też listę problemów i zadań badawczych, które należałoby podjąć, aby solidnie i kompleksowo przeanalizować język Prusa dziennikarza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolesław Prus w Warszawie. Wybór z „Kronik”. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2015.
2.Bolesław Prus. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, red. Zygmunt Szweykowski. Warszawa: PIW, 1969.
3.Bolesław Prus. Obrazy wszystkiego. Wybór Samuel Sandler. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2006.
4.Kulczycka-Saloni, Janina. Rec. książki Kroniki, tom 1: część I i II, t. 2–5 Bolesława Prusa. Opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski. Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut Wydawniczy. Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49, 2 (1958): 588–597.
5.Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. I–II. Warszawa: PWN, 1995.
6.Machnicka, Violetta. „Piśmiennictwo Bolesława Prusa w opracowaniach językoznawczych”. Conversatoria Linguistica III (2009): 115–138.
7.Pietrzak, Magdalena. Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
8.Sonczyk, Wiesław. Bolesław Prus publicysta – redaktor – teoretyk prasy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2000.
9.Wojtak, Maria. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.