Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161     DOI: 10.18276/sj.2015.14-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 14, 2015
[rec.] Magdalena Hawrysz, Polemiczna twórczość Marcina Czechowica w perspektywie genologii lingwistycznej

Rok wydania:2015
Liczba stron:3 (424-426)
Autorzy: Bogdan Walczak
Pobierz plik

Plik artykułu