Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach

Autorzy: Krzysztof Romanowski ORCID
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Aleksandra Świeboda ORCID
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacyjność strategie innowacyjne otwarty model innowacji nacjonalizacja gospodarki badania i rozwój
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (227-237)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Intensywnie zmieniający się świat sprawia, że strategie innowacyjne mają bardzo duże znaczenie we współczesnych firmach. Aktualnie coraz więcej krajów podąża w kierunku otwartego modelu innowacji i nacjonalizacji gospodarki. Współczesne społeczeństwo jest określane mianem uczącego się, a o firmach mówi się jako uczących się organizacjach, zorientowanych na wiedzę i na nowe technologie. Polska płynnie podąża za tymi trendami, jednak poziom innowacyjności osiągany przez inne kraje jest dużo wyższy. W artykule przedstawiono współczesne rozumienie innowacyjności, strategii innowacyjnych i dominującego obecnie modelu otwartych innowacji. Zaprezentowano także najważniejsze doniesienia z raportów i badań dotyczących innowacyjności polskiej gospodarki jako całości oraz firm. Celem artykułu było przedstawienie obecnych zasobów wiedzy na temat innowacyjności w Polsce i wskazanie możliwych kierunków rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chlebowski, K., Parczewski, Z. (2016). Innowacyjność w strategii rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty wybrane. Energetyka, 12, 780–786.
2.Dutta, S., Lanvin, B., Wunsch-Vincent, S. (2017). The Global Innovation Index. Report. Pobrano z:
3.https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf (15.01.2019).
4.Freeman, Ch. (1994). The economics of technical change. Cambrige Jurnal of Economic, 5 (18), 463–514.
5.GUS (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015–2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
6.Kudelska, K. (2013). Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne,
7.3, 21–32.
8.Lachiewicz, S. (2014). Innowacje organizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia Ekonomiczne, 183, 153–161.
9.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
10.Tarnowie, 1, 97–109.
11.Misztal, A. (2017). Otwarte innowacje w polskich przedsiębiorstwach – ewaluacja. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w
12.Tarnowie, 1 (33), 27–37.
13.Nawrocki, T. (2016). Ryzyko działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w kontekście ich wyników finansowych. Nauki o Zarządzaniu, 1 (26), 112–124.
14.PWC (2017). Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju. Raport. Listopad 2017. Pobrano z: https://www.pwc.pl/pl/publikacje/2017/kierunek
15.innowacje.html (15.01.2019).
16.Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press.
17.Sęk, A. (2017). Innowacyjne firmy w Polsce – stan obecny i perspektywy w świetle nowego planu rozwojowego. Przedsiębiorstwo we Współczesnej
18.Gospodarce – Teoria i Praktyka, 4, 110–129.
19.Sikora, J., Uziębło, A. (2013). Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 351–376.
20.Sosnowska, A. (2000). Systemy zarządzania firmą innowacyjną. W: A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek (red.), Zarządzanie firmą innowacyjną (s. 9–35).
21.Warszawa: Difin.