Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce

Autorzy: Gor Martirosyan
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość migracja imigrant innowacja Ormianie
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (215-226)
Klasyfikacja JEL: L26 J15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koniec XX i początek XXI wieku charakteryzują się rozwojem procesów migracyjnych. Jednym z celów migracji jest poprawa warunków życia. Ormianie charakteryzują się skłonnością do migracji, wykazując jednocześnie wysoki poziom przedsiębiorczości. Celem opracowania jest przedstawienie aspektów innowacyjności w przedsiębiorczości Ormian i czynników wpływających na decyzję o migracji i samozatrudnieniu. Rys teoretyczny został opracowany na podstawie analizy literatury naukowej, część empiryczna na podstawie badań wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych na próbie 101 przedsiębiorców Ormian. Analiza badań pozwoliła stwierdzić, że Ormanie charakteryzują się stosunkowo wysoką skłonnością do przedsiębiorczości, a podstawowymi czynnikami decydującymi o migracji są problemy ekonomiczne. Badania wskazały, że innowacją imigrantów ormiańskich było znalezienie rynku polskiego jako nowego rynku zbytu i wprowadzenie nowych towarów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bohdan, J. (1928). Mons Pius” Ormian lwowskich. Lwów.
2.Drucker, P.F. (2005). Praktyka zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
3.Gazeta Prawna.pl (2018). Polski rynek pracy zalewają cudzoziemcy. O 100 proc. wzrosła liczba zezwoleń na pracę. Pobrano z:
4.http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/ artykuly/1095417,liczba-zezwolen-na-prace-dla-cudzoziemcow-w-polsce-w-2017- roku.html (23.07.2018).
5.GEM (2012). Global Entrepreneurship Monitoring. GEM 2012 Global Report. Pobrano z: https://gemconsortium.org/report/gem-2012-global-report
6.(23.07.2018).
7.Hovhannisyan, M.L. (1977). Urvagtser Lehastani ev Arevmtyan Ukrainayi haykakan gagh- tavayreri patmutyan. Yerevan.
8.Hovhannisyan, P.H. (2009). Lehastani Haykakan Gaghtavayrery XVI–XVII darerum. Lehatsi, S. (1936). Ughegrutyun. Vienna.
9.Nowak, D. (2010). Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 131, 81–96.
10.Nowak, D. (2018). Wpływ współpracy na aktywność innowacyjną MŚP. Studia i Prace WNEiZ US, 52/2, 255–265.
11.Nowak, D., Martirosyan, G. (2017). Priedprinimatielstwo armian w Polsze – priedwaritielnyje zadaczi. Wіsnik Kamjaniec’-Podіls’kogo nacіonal unіwiersitietu іm. І. Ogієnka. Jekonomіcznі nauki. Wipusk 12, u 2 t. za ried. І.W. Jaszcziszynoї. Kamjaniec’- Podіlskij: Miedobori 2006.
12.OECD (2005). Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD and Eurostat, 3rd edition.
13.Vandor, P., Franke, N. (2016). Why Are Immigrants More Entrepreneurial? Harvard Business Review. October, 27. Pobrano z: https://hbr.org/2016/10/why
14.are-immigrants-more-entrepreneurial (23.07.2018).
15.Zakrzewska-Dubasowa, M. (1982). Ormianie w dawnej Polsce. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.