Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy

Autorzy: Agnieszka Domańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: firmy typu start-up nowe modele biznesowe nowa gospodarka sieciowa przegląd literatury
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (163-174)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 O33 A12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Waga i celowość analizy polskich firm typu start-up zbiega się z pożądanymi aktualnymi zadaniami rozwojowymi gospodarki Polski, co szczególnie silnie widać przez pryzmat potrzeby wyrwania się z pułapki średniego rozwoju od dawna poświadczanej miejscami przydzielanymi Polsce w światowych rankingach wynalazczości i innowacyjności. Współczesne firmy reprezentują nowy typ podmiotu gospodarczego, charakteryzujący się odmiennymi od tradycyjnych modelami biznesowymi, mocno zakorzenionymi w specyfice współczesnej globalnej gospodarki opartej na sieciowej strukturze międzynarodowych powiązań, błyskawicznych przepływach i dostępie do informacji. Studia literaturowe w oma- wianym temacie prowadzą do konstatacji jego wielowymiarowości – głównie z powodu swoistego nałożenia się tradycyjnego, ale w dalszym ciągu aktualnego rozumienia terminu „start-up” oraz nowoczesnego znaczenia tego słowa, tj. jako małej lub mikrofirmy działającej z reguły w branży wysokich technologii. W niniejszym artykule, na bazie przeglądu litera- tury przedmiotu, podjęto próbę uporządkowania problematyki start-upów oraz zbudowania mapy zagadnień, dla których warto podejmować studia nad tymi podmiotami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahokangas, P. (1998). Internationalization and resources: An analysis of processes in Nordic SMSs. Doctoral dissertation. Vaasa: Universitas Wasaensis.
2.Almeida, P., Kogut, B. (1997). The exploration of technological diversity and geographic lo- calization in innovation: Start-up firms in the semiconductor industry. Small Business Economics, 1 (9), 21–31.
3.Almeida, P., Kogut, B. (1999). Localization of Knowledge and the Mobility of Engineers in Regional Networks. Management Science, 7 (45), 905–917.
4.Antoldi, F., Cerrato, D., Depperu, D. (2011). Export consortia in developing countries: Successful management of cooperation among SMEs. Berlin: Springer.
5.Avnimelech, G. (2008). An evolutionary model of startup-intensive and venture capital- backed high tech cluster development. Beer Sheva: Ben Gurion
6.University of the Negev.
7.Bailetti, A.J. (2012a). Technology Entrepreneurship: Overview, Definition, and Distinctive Aspects. Technology Innovation Management Review, February,
8.5–12.
9.Bailetti, A.J. (2012b). What Technology Startups Must Get Right to Globalize Early and Rapidly. Technology Innovation Management Review, October, 5
10.16.
11.Barney, D.D. (2004). The Network Society. Cambridge, UK: Polity.
12.Benkler, Y. (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. New Haven: Yale University Press.
13.Berliński, M. (2006). Firmy globalne od początku. Zeszyty Naukowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Gospodarki Światowej, 20, 132
14.151.
15.Birley, S. (1985). The role of networks in the entrepreneurial process. Journal of Business Venturing, 1, (1), 107–117.
16.Birley, S. (1996). Start-up. W: P. Burns, J. Dewhurst (red.), Small Business and Entrepreneurship (s. 20–39). Macmillan Small Business Series. London:
17.Palgrave.
18.Burgel, O., Murray, G. (2000). The International Market Entry Choices of Start-Up Compa- nies in High-Technology Industries. Journal of International
19.Marketing, 2 (8), 33–62.
20.Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishers. Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for
21.Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.
22.Chesbrough, H.W. (2011). Open Services Innovation: Rethinking your Business to Grow and Compete in a New Era. San Francisco: Jossey-Bass.
23.van Dijk, J. (1999). The Network Society. Social Aspects of New Media. London: Sage Publications.
24.Doutriaux, J. (1992). Emerging high-tech firms: How durable are their comparative start-up advantages? Journal of Business Venturing, 4 (7), 303–322.
25.Gans, J.G., Hsu, D.H., Stern, S. (2000). When does start-up innovation spur the gale of creative destruction? NBER Working Paper, no. 7851, August.
26.Gatewood, E.J, Shaver, K.G., Gartner, W.B. (1995). A longitudinal study of cognitive factors influencing start-up behaviors and success at venture creation.
27.Journal of Business Venturing, 5 (10), 371–391.
28.Genome, 17th April. SEC (2011) 1427 Final Commission Staff Working Paper Impact Assessment ‒ The Framework Programme for Research and
29.Innovation. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing Horizon 2020 – the Framework Programme for Research
30.and Innovation (2014–2020).
31.Górecka, D., Szałucka, M. (2013). Country market selection in international expansion using multicriteria decision aiding methods. Multiple Criteria
32.Decision Making, 8, 31–66.
33.GSER (2012). Global Startup Ecosystem Report 2012. Startup Genome, November.
34.GSER (2015). Global Startup Ecosystem Report 2015. Startup Genome, July.
35.GSER (2017). Global Startup Ecosystem Report 2017. Startup Genome, March.
36.GSER (2018). Global Startup Ecosystem Report 2018. Succeeding in the New Era of Technology, Startup. Startup Genome.
37.Holger, G., Strobl, E., Ruane, F. (2000). Determinants of Firm Start-Up Size: An Application of Quantile Regression for Ireland. Small Business Economics,
38.3 (14), 211–222.
39.Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The internationalization process of the firm: A model knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8/1, 23–32.
40.Jolly, R. (1992). Reflections on the IDS from within the UN. Brighton: Institute of Development Studies.
41.MAiC (2013). Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
42.Mata, J., Portugal, P., Guimarães, P. (1995). The Post-Entry Performance of Firms, the sur- vival of new plants: Start-up conditions and post-entry
43.evolution. International Journal of Industrial Organization, 4 (13), 459–481.
44.MIiR (2017). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
45.MRR (2012). Strategia Rozwoju Kraju 2020. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
46.Oviatt, B.M., Phillips McDougall, P. (1994). Toward a theory ofinternational new ventures. Journal of International Business Studies, 1 (25), 45–64.
47.Phillips McDougall, P., Shane, S.A., Oviatt, B.M. (1994). Explainingthe formation of international new ventures: The limits of theories from international
48.business research. Atlanta: Georgia Tech Center for International Business Education and Research.
49.Rasmussen, E.S., Madsen, T.K. (2002). The Born Global Concept. The 28th EIBA Conference 2002. University of Southern Denmark, Athens, 8–10
50.December 2002.
51.Reid, G.C., Smith, J.A. (2000). What makes a New Business Start-Up Successful? Small Business Economics, 3 (14), 165–182.
52.Rifkin, J. (2000). The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, where all of Life is a Paid-For Experience. New York: J.P. Tarcher/Putn.
53.Rifkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. New York: Palgrave Macmillan.
54.Rifkin, J. (2014). The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. New York: Palgrave
55.Macmillan.
56.Robinson, W. (1990). Product Innovation and Start-up Business Market Share Performance. Management Science, 10 (36), 1279–1289.
57.Roszkowska-Menkes, M., Karpacz, J. (2015). Otwarte innowacje: w poszukiwaniu równowagi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
58.Ruzzier, M., Hisrich, R., Antoncic, B. (2006). SME internationalization research: past, present and future. Journal of Small Business and Enterprise
59.Development, 4 (13), 476– 497. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1108/14626000610705705. (30.01.2019).
60.Santarelli, E., Piergiovanni, R. (1995). The determinants of firm start-up and entry in Italian producer services. Small Business Economics, 3 (7), 221–230.
61.Shan, W. (1990). An empirical analysis of organizational strategies by entrepreneurial high-technology firms. Strategic Management Journal, 11, 129–139. DOI: 10.1002/smj.4250110205.
62.Shan, W., Walker, G., Kogut, B. (1994). Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry. Strategic Management Journal, 15,
63.387–394. DOI: 10.1002/smj.4250150505.
64.Starczewska-Krzysztoszek, M. (2012). Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z badań / Chances and threats
65.for the developmentof micro, small and medium enterprises. Report. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
66.Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill.
67.Tapscott, D., Williams, A.D. (2006). Wikinomics. New York: Penguin Group.
68.Tapscott, D., Williams, A.D. (2010). Macrowikinomics: Rebooting Business and the World. New York: Portfolio Penguin.
69.Terpstra, D.E., Olson, P.D. (1993). Entrepreneurial start-up and growth: a classification of problems. Entrepreneurship: Theory and Practice, Spring, 5–20.
70.Toffler, A. (1981). The Third Wave. New York: Bantam Books.
71.Walker G., Kogut, B., Shan, W. (1997). Social capital, structural holes and the formation of an industry network. Organization Science, 2 (8), 109–125.