Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Kryteria oceny jakości w procesie obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej w wybranych organizacjach transportu miejskiego

Autorzy: Małgorzata Chojnacka ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: kryteria oceny jakości przewozów komunikacją miejską transport miejski satysfakcja klienta
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: R40 D12 L99
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w 2016 roku dotyczących kryteriów obsługi klienta w transporcie miejskim w Polsce. Badanie miało na celu wyselekcjonowanie stosowanych przez tę grupę respondentów kryteriów umożliwiających pomiar satysfakcji klienta. Respondenci wskazali również kryteria, które ich zdaniem, mogą być istotne dla pasażerów. Analiza badań eksploatacyjnych oraz literaturowy przegląd zagadnienia wykazały, że problematyka wyznaczania kryteriów oceny jakości działania usług przewozowych to istotne zadanie, które powinno być cały czas monitorowane. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badania ankietowe przeprowadzono z użyciem kwestionariusza, a udzielone na nie odpowiedzi pozwoliły na opracowanie kryteriów stosowanych przez wybrane organizacje publicznego transportu miejskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Grzelec, K. (2013). Bezpłatna komunikacja miejska – cele oraz uwarunkowania jej wprowadzenia i funkcjonowania. Transport Miejski i Regionalny, 4, 4–11.
2.Havas Worldwide (2014). Nowy typ konsumentów. Gospodarka oparta na współdziałaniu. Raport Prosumer. Warszawa. Pobrano z:
3.http://crnavigator.com/materialy/baza- dok/389.pdf (8.09.2016).
4.Hebel, K. (2011). Zachowania transportowe jako rodzaj zachowań podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomia
5.Transportu Lądowego, 41, 167–179.
6.King, B. (2013). Bank 3.0. Warszawa: Studio EMKA.
7.Milenewicz, B.J., Halicka, K. (2011). Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Ekonomy and Management, 4, 76–86.
8.Muślewski, Ł. (2013). Kryterialna ocena jakości działania systemu transportu miejskiego.
9.The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji, 62/4, 161–176. ZKM Gdynia (2013).
10.Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. Raport z badań. Zarząd Komunikacji Miejskiej Gdynia. Pobrano z: http://www.zkmgdynia.pl
11.(8.09.2016).
12.Suchorzewski, W. (2004). Kierunki poprawy jakości lokalnego transportu zbiorowego. Zbiór referatów XX Krajowego Zjazdu Komunikacji Miejskiej IGKM. Warszawa.
13.Szołtysek, J. (2007). Podstawy logistyki miejskiej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
14.Wolny, R. (2013). Prosunpcja i prosument. Konsumpcja i Rozwój, 1, 152–163. Wyszomirski, O. (2008). Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk:
15.Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.