Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Problem starzenia się społeczeństwa polskiego i japońskiego a różnice kulturowe

Autorzy: Marek Krasiński ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Polska Japonia starzenie się społeczeństwa problem demograficzny
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (33-42)
Klasyfikacja JEL: J11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa to jeden z najważniejszych współczesnych problemów polityki społecznej. Celem artykułu jest omówienie tego problemu, który dotyka Polski i Japonii, oraz wskazanie sposobów, w jaki oba kraje starają się sobie z nim radzić. Autor dokonuje porównania dwóch odległych od siebie geograficznie krajów, lecz bliskich pod względem tempa starzenia się społeczeństwa i wskazuje na rozwiązania, które mogą te problemy rozwiązać. W opracowaniu użyto krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz analizy danych wtórnych zebranych przez ONZ. Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonego wywodu jest podkreślenie znaczenia polityki społecznej, która anty- cypuje problem związany ze starzeniem się społeczeństwa w myśl zasady, że lepiej zapo- biegać niż leczyć.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2018). Dane Głównego Urzędu Statystycznego. Pobrano z: https://stat.gov.pl (15.09.2018). Hampden-Turner, C., Trompenaars, F. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna
2.Ekonomiczna.
3.Jurek, Ł. (2008). Demograficzne uwarunkowania zmian społecznych i ekonomicznych w regionie Azji i Pacyfiku. W: B. Drelich-Skulska (red.), Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Studia azjatyckie (s. 98–110). Wrocław: Wydawnictwo Uniwer- sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4.Krasiński, M. (2008). Polskie podejście do japońskich filozofii zarządzania. W: E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania – zarządzanie wiedzą (s. 148–157). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.Lavalette, M., Pratt, A. (red.) (2010). Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy. Warszawa: Difin.
6.Pisz, Z. (red.) (2002). Zadania społeczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
7.Reda, A. (2011). Nowy model zatrudnienia w Japonii. Polityka Społeczna, 9, 28–31.
8.UNSD (2018). UNSD Databases. United Nations Statistics Division. Pobrano z: https://data.
9.un.org (15.10.2018).