Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2019.55-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
The ANOVA method as a popular research tool
(Metoda ANOVA jako popularne narzędzie badawcze)

Autorzy: Michał Nowakowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza wariancji ANOVA jednoczynnikowa analiza wariancji dwuczynnikowa analiza wariancji zastosowania metody ANOVA
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (67-77)
Klasyfikacja JEL: C10 M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano charakterystykę teoretyczno-praktyczną jednej z bardzo popularnych w badaniach eksperymentalnych metod statystycznych, czyli analizy wariancji ANOVA. W pracy opisano różne rodzaje analizy wariancji, podstawowe założenia statystyczne, a także procedurę badawczą jednej z wybranych rodzajów metody ANOVA, czyli jednoczynnikowej analizy wariancji. Celem artykułu było pokazanie założeń teoretycznych i procedury badawczej metody ANOVA, przykładowego zastosowania metody w badaniach nad użytecznością informacji serwisów internetowych oraz przegląd literatury dla wybranych zastosowań metody w różnych dziedzinach naukowych. Zaprezentowany w artykule opis metody ANOVA może być przydatny w praktycznym wyborze rodzajów eksperymentów badawczych i spodziewanych wyników statystycznych, które mogą być zrealizowane z użyciem analizy wariancji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aranowska, E., Rytel, J. (2010). Wielowymiarowa analiza wariancji – MANOVA. Psychologia Społeczna, 5/2–3 (14), 117–141.
2.Barsiene, J., Rybakovas, A., Garnaga, G., Andreikenaite, L. (2012). Environmental genotoxicity and cytotoxicity studies in mussels before and after an oil spill at the marine oil terminal in the Baltic Sea. Environmental Monitoring and Assessment, 184, 2067–2078.
3.Bedyńska, S., Niewiarowski, J., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
4.Cothey, V. (2002). A longitudinal study of World Wide Web users’ information-searching behavior. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2 (53), 67–78.
5.Dobrowolska, B.M. (2016). Analiza wariancji – narzędzie do badań opodatkowania konsumpcji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 50/4, 69–78.
6.Ferguson, G., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Finch, H. (2005). Comparision of the performance of nonparametric and parametric MANOVA test statistics when assumptions are volated. Methodology, 5, 27–38.
8.Google Scholar (2018). Wyniki wyszukiwania dla hasła „anova”. Retrieved from https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&as_sdt=0%2C5&q=anova&btnG= (15.01.2019).
9.Klimczak, K.M. (2008). Narzędzia interaktywne – od quizów po warsztaty. Doświadczenia wykładowcy i opinie studentów. e-Mentor, 4 (26), 24–28.
10.Łukasik, I.M., Witek, A. (2013). Emocjonalne uwarunkowania zachowań konsumenckich młodych dorosłych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 295–312.
11.Nowakowski, M., Mazur, M. (2017). The impact of information usefulness of e-commerce services on users behaviors. Cham: Springer Proceedings in Business and Economics. Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making.
12.Plantier, J.H., Durband, D.B. (2007). Assessing the Use and Usefulness of Current Financial Resources for Civilian Military Spouses. Financial Counseling and Planning, 2 (18), 4–7.
13.Rozmus, D., Trzęsiok, J. (2017). Analiza czynników kształtujących oszczędności polskich gospodarstw domowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 345, 63–84.
14.Simon, J. (2006). Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
15.Snarska, A. (2005). Statystyka, ekonometria, prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
16.SPSS Tutorial (2018). SPSS ANOVA Tutorials – Overview. Retrieved from https://www.spss-tutorials.com/anova (15.01.2019).
17.StatSoft.pl (2018). Internetowy Podręcznik Statystyki StatSoft.pl. ANOVA/MANOVA. Retrieved from https://www.statsoft.pl/textbook/stathome_stat.html?https%3A%2F%2Fwww.statsoft.pl%2Ftextbook%2Fstanman.html (15.01.2019).
18.StatSoft Polska (2018). ANOVA. Retrieved from https://www.statsoft.pl/tag/anova (15.01.2019).
19.Szulc, J. (2018). Personalizacja w e-learningu. Przegląd rozwiązań. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 58, 81–84.
20.Śmiałowski, T., Bogacka, M., Nita, Z., Witkowski, E. (2011). Wykorzystanie wieloczynnikowej analizy wariancji do oceny przezimowania wybranych rodów pszenicy ozimej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 259, 51–61.
21.Wątroba, J. (2002). Wprowadzenie do analizy wariancji. Retrieved from https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/wprowadzenie_do_analizy_wariancji.pdf (15.01.2019).
22.Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2005). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.