Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Zastosowanie liniowego porządkowania obiektów w ocenie obrotu lokalami mieszkalnymi w ujęciu województw

Autorzy: Anna Oleńczuk-Paszel
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: obrót lokale mieszkalne klasyfikacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (157-168)
Klasyfikacja JEL: C38 R21 R29 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano ilościową i wartościową strukturę transakcji nieruchomościami, w tym lokalami mieszkalnymi, w Polsce w latach 2012–2016. Wykorzystując metodę linowego porządkowania obiektów, utworzono ranking województw pod względem obrotu lokalami mieszkalnymi w latach 2015 i 2016. Dane wykorzystane w badaniu pochodziły z opracowania GUS pt. Obrót nieruchomościami i dotyczyły rynkowych transakcji lokalami mieszkalnymi charakteryzowanych przez ich liczbę i wartość, z uwzględnieniem rodzaju rynku oraz lokalizacji nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, 25 (2), 227–239.
2.Foryś, I. (2010). Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkalnych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18 (1), 95–107.
3.GUS (2013–2017). Obrót nieruchomościami w 2012–2016 roku. Warszawa.
4.Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
6.Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.