Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Wartość dla klienta a cele organizacji

Autorzy: Sebastian Zupok
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Słowa kluczowe: wartość dla klienta klient wartości cele przedsiębiorstwa strategia
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (77-88)
Klasyfikacja JEL: M31 L21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dostarczanie wartości klientom jest ważne zarówno dla menedżerów, liderów, jak i przedsiębiorców. Aby być skłonnym do zapłaty, klient musi czerpać wartość z oferty rynkowej. Są dwa aspekty wartości klienta: pożądana i postrzegana. Pożądana wartość odnosi się do tego, czego klienci oczekują w produkcie lub usłudze. Postrzegana wartość to korzyść, którą klient uważa, że otrzymał w związku z nabyciem produktu. Celem opracowania jest zidentyfikowanie roli, jaką w warunkach obecnej gospodarki odgrywa kreowanie wartości dla klienta w kontekście wyznaczonych celów organizacji. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie pojęcia wartości dla klienta. Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego podstawę stanowią studia literaturowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anderson, J.C., Jain, D.C., Chintagunta, P.K. (1993). Customer Value Assessment in Business Markets: A Stage-of-Practice Study. Journal of Business to Business Marketing, 1(1), 3–29.
2.Burnett, K. (2001). The Handbook of Key Customer Relationship Management. New Jersey:Prentice Hall.
3.Butz, H.E., Goodstein, L.D. (1996). Measuring Customer Value: Gaining the Advantage. Organizational Dynamics, 24, 63–77.
4.Cagan, J., Vogel, C.M. (2002). Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval. New Jersey: Prentice Hall.
5.Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34 (4), 39–48.
6.Christensen, C.M. (2002). Coping with Your Organization’s Innovation Capabilities. W: F. Hesselbein, M. Goldsmith, I. Somerville, Leading for Innovation and Organizing for Results (s. 197–214). New York: The Drucker Fundations.
7.Cyert, R.M., March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewoog Cliffs, New York.
8.Dobiegała-Korona, B. (2010). Istota i pomiar wartości klienta. W: B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Warszawa: Poltext.
9.Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T., Korona, B. (2004). Konkurowanie o klienta e-marketingiem. Warszawa: Difin.
10.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Felberg SJA.
11.Drucker, P.F. (1959). The Practice of Management. New York: Harper.
12.Drucker, P.F. (2005). Praktyka zarządzania. Warszawa: MT Biznes.
13.Düssel, M. (2006). Handbuch Marketingpraxis: von der Analyse zur Strategie; Ausarbeitung der Taktik; Steuerung und Umsetzung in der Praxis. Berlin: Cornelsen.
14.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
15.Kaplan, R.S., Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard. Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Kotler, Ph. (2005). According to Kotler: The World’s Foremost Authority on Marketing Answers Your Questions. New York: AMACOM.
17.Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.
18.Mruk, H. (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
19.Norman, R., Ramirez, R. (1993). From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy. Harvard Business Review, July–August.
20.Parolini, C. (1999). The Value Net. A Tool for Competitive Strategy. Chichester: John Wiley & Sons Ltd., Baffins Lane.
21.Prahalad, C.K., Krishnan, M.S. (2008). The New Age of Innovation. Driving Co-created Value through Global Networks. McGrawHill.
22.Sánchez-Fernández, R., Iniesta-Bonillo, M.A. (2006). Consumer perception of value: Literature review and a new conceptual framework. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 19, 40–58.
23.Skoczylas, W. (2011). Pomiędzy shareholder value a stakeholder value. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 46, 199–208.
24.Trias de Bes, F., Kotler, Ph. (2011). Winning at Innovation. The A-to-F Model. Palgrave Macmillan UK.
25.Zupok, S. (2015). Wpływ innowacji na kreowanie wartości dla klienta. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (2), 37–48.