Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Wpływ prywatyzacji na efektywność podmiotu leczniczego

Autorzy: Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Ekonomii
Słowa kluczowe: podmiot leczniczy prywatyzacja efektywność
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (41-51)
Klasyfikacja JEL: I18 I15 C00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena podmiotu leczniczego przy wykorzystaniu metod ilościowych na przykładzie publicznego szpitala powiatowego. Wskazano na przekształcenia w sektorze ochrony zdrowia, których celem było dostosowanie funkcjonowania podmiotów leczniczych do zmieniających się warunków rynkowych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom poprzez dostarczenie im najwyższej jakości usług na zadowalającym poziomie przy optymalnym wykorzystaniu posiadanego potencjału. Za pomocą wskaźników ilościowych autorzy dokonali oceny efektywności technicznej badanego podmiotu leczniczego. Dane źródłowe, które zostały wykorzystane do obliczeń wskaźników efektywności, pochodziły ze statystyki medycznej badanego szpitala.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia (2015). Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia. Pobrane z: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/biuletyn_statystyczny_2015_565ef70078079.pdf(10.06.2018).
2.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, cz. 2, 44–54.
3.Dubas K., Szetela P. (2013). Procesy komercjalizacji i prywatyzacji w obszarze stacjonarnej opieki zdrowotnej w Polsce – skala i znaczenie zjawiska. Przegląd Organizacji, 12,39–46.
4.Golinowska, S. (2012). Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.
5.Hass-Symotiuk, M. (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala. Warszawa: ABC Wolters Kluwer.
6.Jacobs, R., Smith, P.C., Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: Wolters Kluwer business.
7.Lichtarski, J. (red.) (2005). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
8.Ustawa (1991). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U.1991, Nr 91 poz. 408 z późn. zm., uchylona w dn. 1 lipca 2011 r.
9.Ustawa (1996). Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Dz.U. 1996, Nr 118 poz. 561 z późn. zm.
10.Ustawa (1997). Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dz.U. 1997, Nr 28 poz. 153 z późn. zm.
11.Ustawa (2003). Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dz.U. 2003, Nr 45 poz. 391.
12.Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 6.