Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie

Autorzy: Dariusz Klimek
Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Słowa kluczowe: kapitał społeczny wycena kapitału społecznego kapitały przedsiębiorstwa wartość przedsiębiorstwa
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (31-39)
Klasyfikacja JEL: O34 G32 O24 M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł zawiera informacje o badaniach mających na celu wycenę kapitału społecznego w przedsiębiorstwie. Składa się z trzech części: w pierwszej autor prezentuje wybrane pojęcia kapitału społecznego w przedsiębiorstwie, w drugiej i trzeciej odpowiada na pytania, czy kapitał społeczny w przedsiębiorstwie jest mierzalny, i jakie pojawiają się dylematy związane z wyceną tego kapitału. We wnioskach autor wskazuje, że wprawdzie badania miały charakter pilotażowy i dotyczyły tylko czterech przedsiębiorstw, ale pozwoliły stwierdzić, że możliwe jest uzyskanie wymiernej wartości kapitału społecznego za pomocą dość prostej w zastosowaniu metody wyceny. Znajomość wymiernej wartości wszystkich kapitałów przedsiębiorstwa ma zaś istotne znaczenie dla skuteczności zarządzania jego wartością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratnicki, M., Dyduch, W. (2003). W poszukiwaniu wyceny kapitału społecznego. Organizacja i Kierowanie, 1, 3–15.
2.Bratnicki, M., Strużyna J. (red.) (2001). Kapitał intelektualny organizacji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
3.Bourdieu, P., Wacquant, L.J.D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Seria „Terminus”,t. 21. Warszawa: Oficyna Naukowa.
4.Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
5.Hanifan, L.J. (1916). The Rural School Community Centre. Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, 67, 130–138.
6.Jędrych, E., Berniak-Woźny, J. (2018). Kształtowanie kapitału społecznego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kostro, K. (2005). Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, 7–8,167–168.
8.Lev, B., Schwartz, A. (1971). On the use of the economic concept of human capital in financial statements. The Accounting Review, 103–112.
9.Lin, N. (2001). Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press.
10.Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242–266.
11.Putnam, R. (1997). Democracy in America at century’s end. W: A. Hadenius (red.), Democracy’s Victory and Crisis . Cambridge: Cambridge University Pres