Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/3-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/3 2018
Koncepcja modelu sterującego dla przedsiębiorstwa z sektora dóbr szybko rotujących

Autorzy: Dariusz Michalski
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biesku-Białej
Słowa kluczowe: model sterujący FMCG wyniki ekonomiczne wartość dodana pomiar dokonań
Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (15-30)
Klasyfikacja JEL: M10 M11 M40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest wynikiem badań przeprowadzonych przez autora w przedsiębiorstwach sektora dóbr szybko rotujących (FMCG). Stanowi on autorskie rozważania koncepcyjne, mające na celu poprawę wartości generowanej w tego typu przedsiębiorstwach, które nie są częścią koncernów globalnych, mających zazwyczaj wysoko rozwinięte kompetencje i systemy pomiaru dokonań i sterowania kreowaniem wartości dodanej. Stąd zakres podmiotowy artykułu zawężony jest do przedsiębiorstw funkcjonujących poza strukturami globalnych koncernów, zakres przedmiotowy zaś dotyczy właśnie rozwiązań zapewniających w nich skuteczne sterowanie decyzjami menedżerów odpowiedzialnych za wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Autor zastosował zarówno metodę obserwacji, jak i analizy oraz krytyki obserwowanych rozwiązań, stosowanych w praktyce gospodarczej. Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań zwiększających skuteczność pomiaru dokonań oraz przejrzystości kreowania wartości dodanej w przedsiębiorstwach z sektora FMCG. Autor stosuje styl postulatywny, gdyż istotą artykułu jest zachęcenie do implementacji opracowanego modelu sterującego w przedsiębiorstwach z sektora FMCG w Polsce, aby te w sposób stabilny kreowały swe wyniki ekonomiczne w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buk, H. (2006). Nowoczesne zarządzanie finansami. Warszawa: C.H. Beck.
2.Cwynar, A., Cwynar, W. (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Warszawa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
3.Duraj, J. (2000). Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
4.Koźmiński, A.K, Piotrowski, W. (2002). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
5.Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Skoczylas, W. (1998). Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.