Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-28
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Jak rozumiany jest interes w Ekonomii

Autorzy: Anna Ząbkowicz
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: racjonalność preferencje instytucjonalizm indywidualizm metodologiczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (399-408)
Klasyfikacja JEL: B30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Praca ma na celu ustalenie znaczenia interesu, podstawowego i zarazem niełatwego do zdefiniowania pojęcia ekonomii. Na podstawie przeglądu myśli ekonomicznej i socjologicznej odnoszącej się do tematu wyłaniają się następujące warianty pojęcia. W ujęciu klasycznym jest to wynik rozważnej oceny ekonomicznych kar i nagród. Zgodnie z neoklasyczną teorią racjonalnego wyboru jest to optymalizacja efektu w następstwie kalkulacji korzyści dostępnych alternatyw i oczekiwanych kosztów (interes utożsamiany z racjonalnością). Z perspektywy nowego instytucjonalizmu interes racjonalnej jednostki to osiągnięcie efektu zadowalającego, którego warunkiem – oprócz antycypowania konsekwencji działania – jest również stosowanie się do norm i reguł społecznych. Ustalenia te stanowią trzon artykułu i z założenia opierają się na teoretycznym myśleniu z pozycji metodologiczneg  indywidualizmu. We wprowadzeniu zarysowany został dorobek poprzedzający uformowanie indywidualistyczno-racjonalistycznego paradygmatu. Rozważania zamyka podsumowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agassi, J. (1960). Methodological Individualism. The British Journal of Sociology, 11 (3), 244–270.
2.Chmielewski, P. (2011). Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Poltext.
3.Commons, J.R. (1934). Institutional Economics. Its Place in Political Economy. New York: Macmillan.
4.Hirschmann, A. (1997/1977). Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kapitalizmu. Tłum. I. Kopińska przy współpracy M. Kochanowicza. Kraków–Warszawa: Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.
5.Holmes, S. (1990). The Secret History of Self-Interest. W: J.Mansbridge (red.), Beyond Self- Interest, s. 267–286. Chicago–London: University of Chicago Press.
6.Holmes, S. (1995). Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy. Chicago– London: University of Chicago Press
7.Olson, M. (1995/1965). The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge: Harvard University Press.
8.Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. (1994). Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann Arbour: University of Michigan Press.
9.Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Tłum. J.K. Zagórscy. Warszawa: PWN.
10.Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Wilkin, J. (1995). Jaki kapitalizm, jaka Polska? Warszawa: PWN.
12.Williamson, O.E. (1975). Market and Hierarchies. Analysis and Anti-trust Implications. New York: Free Press.