Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (255-266)
Klasyfikacja JEL: A23
Słowa kluczowe: edukacja przedsiębiorczości edukacja ekonomiczna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Beniamin Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Marian Noga
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie edukacji przedsiębiorczości jako kategorii naukowej, która jest elementem edukacji ekonomicznej. Jest to niezwykle ważne dla polskiejgospodarki, gdyż aby myśleć o szybkim doganianiu państw wysokorozwiniętych, przede wszystkim w zakresie uzyskiwanych dochodów i wysokiego PKB na 1 mieszkańca, musimy stworzyć silną i pojemną klasę średnią, a bez wzrostu przedsiębiorczości nie będzie to możliwe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszkiewicz, J.D. (2013). Rozwijanie przedsiębiorczości – wybrane koncepcje. W: K. Piech, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość: szansa na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa. Warszawa: Instytut Wiedzy.
2.Bańko, M. (red.) (2000). Inny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bratnicki, M. Dyduch, W., Gabryś, B.J. Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości. Pobrano z: www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/34.pdf.
4.Bratnicki, M. Strużyna, S. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
5.Edukacja ekonomiczna a kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Pobrano z: fi le:///c:/Users/wsb/Downloads/Edukacja_ekonomiczna_postaw_przedsiębiorczych%20(1).pdf (26.12.2015).
6.Hasło Przedsiębiorczość. Pobrano z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsiębiorczość(25.12.2015).
7.Hoti, S. (2002). Country risk rating – an international comparison. Perth: University of Western Australia.
8.Jeżowski, A. (2007). Ekonomiczne determinanty efektywności w edukacji (wybrane zagadnienia). Głogów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.
9.Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
10.Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku (1998). Edukacja, jest w niej ukryty skarb. Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich – Wydawnictwa UNESCO.
11.Shane, S. (2003). A General Theory of Entrepreneurship, the Invidual – Oportunity Nexus. Northampton: Edward Elgar.
12.Solarz, J.K. Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiębiorczości w Polsce. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B Majewski. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Pobrano z: fi le:///c:/users/wsb/deskop/przedsiębiorczośćFPAKE_publikac
13.Strategia edukacji ekonomicznej NBP na lata 2010–2012. NBP: Wydział Wydawnictw.
14.Wach, K. Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno- gospodarczych. Pobrano z: fi le:///c:/Users/wsb/Desktop/133-3939-1-PB.pdf (26.12.2015).