Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Atraktory okresowe, quasi-okresowe i chaotyczne w nieliniowym modelu Hicksa

Autorzy: Robert Kruszewski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: cykl koniunkturalny równowaga chaos deterministyczny bifurkacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:18 (191-208)
Klasyfikacja JEL: C02 C62 E32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule skonstruowany będzie nieliniowy model Hicksa, uwzględniający nieliniową funkcję inwestycji i konsumpcji. Opisane zostaną możliwe typy ścieżek czasowych. Zbadany zostanie także wpływ parametrów na dynamikę modelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gallegati, M., Gardini, L., Puu, T., Sushko, I. (2003). Hicks’ trade cyclere visited: cycles and bifurcations. Mathematics and Computers in Simulation, 63, 505–527.
2.Goodwin, R.M. (1951). The nonlinear accelerator and the persistence of business cycles. Econometrica, 19, 1–17.
3.Hicks, J.R. (1950). A contribution to the theory of the trade cycle. Oxford: Oxford University Press.
4.Lorenz, H.W. (1992). Multipleattractors, complex basin boundaries, and transient motion in deterministic economic systems. W: G. Feichtinger (red.), Dynamic economic models and optimal control. Amsterdam.
5.Manfredia, P., Fantib, L. (2004). Cycles in dynamic economic modeling. Economic Modelling, 21, 573–594.
6.Matsumoto, A., Szidarovszky, F. (2015). Nonlinear multiplier-accelerator model with investment and consumption delays. Structural Change and Economic Dynamics, 33, 1–9.
7.Medio, A., Lines M. (2001). Economic Dynamics. A Primer. Cambridge: Cambridge University Press.
8.Puu, T. (2003). Attractors, bifuracations, & chaos. Berlin–Heilderberg–New York: Springer.
9.Puu, T., Gardini, L., Sushko, I. (2005). A Hicksian multiplier-accelerator model with floor determined by capital stock. Journal of Economic Behavior & Organization, 56, 331–348.
10.Puu, T., Sushko, I. (2004). A business cycle model with cubic nonlinearity. Chaos, Solitons and Fractals, 19, 597–612.
11.Saura, D., Vazquez, F.J., Vegas, J.M. (1998). Non-chaotic oscillations in some regularized Hicks models. A restatement of the ceiling and floor conditions. Journal of Economic Dynamics and Control, 22, 661–678.
12.Sushko, I., Gardini, L., Puu, T. (2010). Regular and chaotic growth in a Hicksian floor/ceiling model. Journal of Economic Behavior& Organization, 75, 77–94.