Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Oportunizm a prawa autorskie na przykładzie sieci Bittorrent

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: prawa autorskie copyright trolling nieautoryzowane kopiowania dóbr informacyjnych
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (59-72)
Klasyfikacja JEL: A14 K11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą wykazania uchwycenia zależności pomiędzy praktykami oportunistycznymi a prawem autorskim w odniesieniu do funkcjonowania sieci wymianyplików BitTorrent. Zajęto się tu problemem tak zwanego copyright trolling, który polega na osiąganiu korzyści z domniemania naruszania praw autorskich. W artykule postawiono hipotezę głoszącą, że copyright trolling jest konsekwencją zachowań oportunistycznych wynikających z niedostosowania formalnej instytucji praw autorskich do panującego ładu technologicznego. W toku rozważań zajęto się analizą studiów przypadków praktyk tego rodzaju w Polsce. Starano się wykazać, że praktyka walki z naruszaniem praw autorskich jest w istocie próbą osiągania korzyści, a nie wyeliminowania zjawisk szkodzącym interesom posiadaczy praw autorskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Besen, S.M. (1984). Private Copying, Reproduction Costs, and the Supply of Intellectual Property. Santa Monica: The Rand Corporation.
2.Besen, S.M., Kirby, N.S. (1987). Private Copying, Appropriability, and Optimal Copying Royalties. Santa Monica: The Rand Corporation.
3.Czetwertyński, S. (2015a). Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania. Europa Regionum, XXV, 53–65.
4.Czetwertyński, S. (2015b). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i Ekonomia, 1 (3), 152–166.
5.Czubkowska, S. (2014). Prawnik, który tropi internautów ściągających filmy nielegalnie: Nie patrzymy tylko na pieniądze. dziennik.pl, 6.11.2014. Pobrano z: http://wiadomosci.dzien nik.pl/opinie/artykuly/474432,torrenty-glass-brudzinski-adwokat-scigapirato
6.Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
7.Fogler, J. (2015). Twórcze strzyżenie. Polityka, 14.04.2015. Pobrano z: tp://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1615413,1,po-co-wprowadzac-oplaty-od-czystych-nosnikow. read (26.01.2016).
8.Gienas, K. (2008). Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Ofi cyna a Wolters Kluwer business.
9.Goldberg, D., Larsson, L. (2014). Pirate Bay co-founder Peter Sunde: ‘In prison, you become brain-dead’. The Guardian, 5.11.2014. Pobrano z: http://www.theguardian.com/technology/2014/nov/05/sp-pirate-bay-cofounder-peter-sunde-in-prison (15.01.2016).
10.Johnson, W.R. (1985). The Economics of Copying. Journal of Political Economy, 93(1), 158–174.
11.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany, New York: The American Assembly.
12.Kępiński, J., Klafkowska-Waśniowska, K., Sikorski R. (red.) (2010). Granice prawa autorskiego. Warszawa: C.H. Beck.
13.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Helion.
14.Levinson, P. (2015). Nowe nowe media. Kraków: Wydawnictwo WAM.
15.Liebowitz, S.J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals. The Journals of Political Economy, 93(5), 945–957.
16.Olanicki, M. (2015), Sprawa „Wkręconych” zatacza szersze kręgi, także poza siecią torrent. dobreprogramy, 20.10.2015. Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Sprawa-Wkreconych-zatacza-szersze-kregi-takze-poza-siecia-torrent,News,67424.html (26.01.2016).
17.Postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny (Sygn. Akt I A Cz 113/13), Pobrano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/peer$0020to$0020peer/150500000000503_I_ACz_000114_2013_Uz_2013-02-07_001 (26.01.2016).
18.Price, D. (2013). Sizing the piracy universe. NetNames (Envisional).
19.Sandvine Inc. (2014). Global Internet Phenomena Report 2H 2014. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
20.Sandvine Inc. (2015). Global Internet Phenomena. Africa, Middle East & North America. Ontario: Sandvine Incorporated ULC.
21.Tassi, P. (2014). ‘Game of Thrones’ Sets Piracy World Record, But Does HBO Care? Forbes, 4 (15). Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2014/04/15/game-of-thronessets-piracy-world-record-but-does-hbo-care (6.02.2016).
22.Tassi, P. (2015). HBO Going After ‘Game of Thrones’ Pirates With Nerf Guns, Forbes, 4 (22).
23.Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/insertcoin/2015/04/22/hbo-going-after-game-ofthrones-pirates-with-nerf-guns (2.02.2016).
24.Woollacott, E. (2014). Game Of Thrones Finale Sets New Piracy Record. Forbes, 6 (17). Pobrano z: http://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2014/06/17/game-of-thrones-finale-sets-new-piracy-record/ (6.02.2016).