Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Łukasz Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 227

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2018
Liczba stron:5 (141-145)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu