Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (261-271)
Klasyfikacja JEL: M12 O15
Słowa kluczowe: funkcja personalna służba personalna dział HR
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Beata Skowron-Mielnik
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Marcin Gołembski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie cech charakterystycznych służb personalnych, które pozwalają na ocenę stopnia ich zorganizowania i znaczenie dla organizacji. W wyniku przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych wskazano i przeanalizowano cztery aspekty kształtowania wsparcia organizacyjnego HR: zadaniowy (zakres i ranga zadań związanych z HR), strukturalny (ulokowanie w strukturze organizacyjnej i/lub otoczeniu organizacji), personalny (liczba pracowników HR i ich pozycja zawodowa) oraz technologiczny (zakres inwestycji w nowe technologie).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antczak, Z. (2005). Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
2.Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer. Cannings, A., Hills, T. (2012). A framework for auditing HR: strengthening the role of HR in the organisation. Industrial and Commercial Training, 3 (44), 139–149.
3.Deloitte (2011). Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce. Deloitte University Press. Pobrane z: http://www.hrtrendy.pl/wp-content/uploads/ downloads/2011/09/Deloitte_HR_Trendy-2011_prezentacja.pdf (20.03.2018).
4.Deloitte (2017). Human Capital Trends. Deloitte University Press. Pobrane z: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/ ce-global-human-capital-trends.pdf (21.03.2018).
5.Etikan, I., Musa, S.A., Alkassim, R.S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 1 (5), 1–4.
6.Gołembski, M. (2015). Designing the human resource function at micro-and small enterprises. Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/291523787_Designing_ the_human_resource_function_at_micro-and_small_enterprises (16.03.2018).
7.Gołembski, M. (2014). Stan obecny i przesłanki rozwoju zarządzania funkcją personalną we współczesnych przedsiębiorstwach. Marketing i Rynek, 5 (CD), 987–992.
8.Khan, S.A., (2007). The Future of HR Function and the Challenges before the HR Managers. Indian Journal of Industrial Relations, 3 (42), pp. 430–444. Pobrane z: https://www. researchgate.net/publication/281321266_THE_FUTURE_OF_HR_FUNCTION_ AND_THE_CHALLENGES_BEFORE_THE_HR_MANAGERS (17.03.2018).
9.Listwan, T. (red.) (2010). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Marciniak, J. (2015). Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Rousseau, D.M., Barends, E.G.R. (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner. Human Resource Management Journal, 3 (21), 221–235. Pobrane z: https://www.cebma. org/wp-content/uploads/Rousseau-Barends-HRMJ-20111.pdf (20.03.2018).
12.Sajkiewicz, A. (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika. Warszawa: Poltext. Sedlak & Sedlak (2018). Moja płaca. Pobrane z: https://wynagrodzenia.pl/moja-placa (25.03.2018).
13.SEKAedu (2018). Od pracownika działu personalnego do HR Biznes Partnera. SEKAedu. Pobrane z: http://www.seka.edu.pl/od-pracownika-dzialu-personlanego-do-hr-biznes- partnera (17.03.2018).
14.Stabryła, A. (red.) (2010). Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Kraków: Mfiles.
15.Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi: nowe wyzwania, nowe role. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
16.Ulrich, D., Brockbank, W. (2013). Tworzenie wartości przez dział HR. Warszawa: Wolters Kluwer.