Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej

Autorzy: Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: zasoby pracy choroby przewlekłe nierówności w zdrowiu utracona produktywność utracone lata życia w zdrowiu YLL YLD
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (165-178)
Klasyfikacja JEL: I15 J21 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania była ocena skali obciążania zasobów pracy Unii Europejskiej konsekwencjami chorób cywilizacyjnych w kontekście występujących nierówności w zdrowiu obserwowanych w relacji „stara” i „nowa” Unia. Podstawę prowadzonej analizy stanowiły dane pochodzące z bazy danych WHO dotyczące liczby utraconych lat życia w zdrowiu w następstwie chorób przewlekłych. Uwzględniając założony cel badania oraz zakres dostępnych na poziomie poszczególnych krajów UE danych (NUTS 1), analizą objęto populację w wieku 15–69, przyjmując ten przedział wiekowy jako potencjalnie produktywny. Pozyskane dane odnoszą się zasadniczo do lat 2000–2015. Uzyskane w trakcie badania wyniki potwierdziły wstępne założenie, że doświadczenia transformacji ustrojowej determinujące poziom rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowej i Wschodniej nadal stanowią czynnik silnie oddziałujący na poziom nierówności społecznych, w tym nierówności w zdrowiu, a w konsekwencji negatywnie wpływają na poziom obciążenia zasobów pracy obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Słowa kluczowe: zasoby pracy, choroby przewlekłe, nierówności w zdrowiu, utracona produktywność, utracone lata życia w zdrowiu, YLL, YLD
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abegunde, D., Stanciole, A. (2006). An estimation of the economic impact of chronic noncommunicable diseases in selected countries. Working paper. WHO Department of Chronic Diseases and Health Promotion (CHP). Pobrane z: http://www.who.int/chp/ working_paper_growth%20model29may.pdf (20.12.2017).
2.Bloom, D.E., Canning, D., Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach. World Development, 1 (32), 1, 1–13.
3.Busse, R. (2010). Tackling chronic disease in Europe: strategies, interventions and challenges (No. 20). WHO Regional Office Europe.
4.Devaux, M., Sassi, F. (2015). The Labour Market Impacts of Obesity, Smoking, Alcohol Use and Related Chronic Diseases. OECD Health Working Paper No. 86.
5.Galama, T.J., Van Kippersluis, H. (2013). Health inequalities through the lens of health-capital theory: issues, solutions, and future directions. W: P.R. Dias, O. O’Donnell (red.), Health and Inequality (s. 263–284). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
6.Gavurova, B., Vagasova, T., Grof, M. (2017). Educational Attainment and Cardiovascular Disease Mortality in the Slovak Republic. Economics and Sociology, 1 (10), 232–245.
7.Goryakin, Y., Suhrcke, M. (2017). The impact of poor adult health on labour supply in the Russian Federation. The European Journal of Health Economics, 3 (18), 361–372.
8.Jakubowska, A., Horváthová, Z. (2016). Economic Growth and Health: A Comparative Study of the EU Countries. Economics and Sociology, 3 (9), 158–168.
9.Laskowska, I. (2012). Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
10.Meyer, P.A., Yoon P.W., Kaufmann, B. (2013). Introduction: CDC Health Disparities and Inequalities Report-United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 3 (62), 3–5.
11.Topór-Mądry, R. (2011). Choroby przewlekłe. Obciążenie, jakość życia i konsekwencje ekonomiczne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 1 (9), 25–49.
12.WHO (2017). Disease burden and mortality estimates. Światowa Organizacja Zdrowia. Pobrane z: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2. html (20.12.2017).