Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy

Autorzy: Ada Dziopak-Strach
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Słowa kluczowe: zasoby ludzkie zaangażowanie różnorodność pokoleniowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (143-152)
Klasyfikacja JEL: M50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie są zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników a ich wiekiem oraz czy konieczna jest dywersyfikacja narzędzi wpływających na zaangażowanie pracownicze w związku z różnorodnością pokoleniową w miejscu pracy. Analizie poddano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań, które były już w tym zakresie przeprowadzone.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bursch, D. (2014). Managing the Multigenerational Workplace. UNC Executive Development North Carolina. Pobrane z: https://www.kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/ documents/executive-development/managing-the-multigenerational-workplace-white-paper.pdf (18.03.2017).
2.Fazlagić, A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. e-Mentor, 3 (25). Gadomska-Lila, K. (2015). Pokolenie Y wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 25–39.
3.Gajdzik, B. (2012). Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie – analiza przypadku. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 68–88.
4.Jawor-Joniewicz, A. (2014). Budowanie zaangażowania pracowników na przykładzie DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 53–63.
5.Jawor-Joniewicz, A. (2016). Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 39–49.
6.Jawor-Joniewicz, A., Sajkiewicz, B. (2014–2015). Pomiar preferencji wybranych grup pracowników w zakresie instrumentów motywowania. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
7.Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 57–66.
8.Klaja-Gaweł, B. (2015). Praktyki personalne w organizacji a poziom zaangażowania organizacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży kolejowej. W: H. Chwistecka-Dudek, J. Dzieńdziora (red.), Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach (s. 227–237). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
9.Kmiotek, K. (2013). Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników. Zarządzanie i Finanse, 4/2, 193–202. Pobrane z: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_15.pdf (10.02.2017).
10.Kmiotek, K. (2016). Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników (przykład inżynierów). Nauki o Zarządzaniu, 2 (27), 81–90.
11.Krot, K., Lewicka, D. (2015). Wpływ zaufania organizacyjnego na innowacyjność w świetle badania jakościowego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 66–78.
12.Lewicka, D. (2016). Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowniczych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 67–86.
13.Lewicka, D. (red.) (2014). Zapobieganie patologiom w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
14.Lewicka, D., Szeliga, M. (2016) Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1 (17), 205–224.
15.Lipka, A. (2017), Percepcja różnic generacyjnych – interpretacje i wnioski dla kierujących kreatywnymi zespołami. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (45), 141–153.
16.Łużniak-Piecha, M., Kaczkowska-Serafińska, M. (2017). Zarządzanie zróżnicowaniem wielopokoleniowym – wartości ostateczne i instrumentalne w opinii przyszłych pracowników z pokolenia Y, wkraczających na europejski rynek pracy. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3 (45), 155–169.
17.Marzec, I. (2011). Zarządzanie organizacyjne polskich pracowników – aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
18.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3 (39), 307–320.
19.Moczydłowska, J.M. (2015). Koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania (kapitałem ludzkim). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 2 (16), 27–36.
20.Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
21.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
22.Sajkiewicz, B. (2016). Oczekiwania pracowników w różnym wieku jako podstawa budowy systemów zaangażowania na zasadach zarządzania różnorodnością – badania IPiSS. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 53–65.
23.Smoblik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu Management Sciences, 1 (14), 89–97.
24.Soroka-Potrzebna, H. (2016) Współczesne koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim. W: M. Jabłoński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w warunkach niepewności, zmienności i nieprzewidywalności. Strategie – Finanse – Kompetencje. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
25.Woszczyk, P. (2013). Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji. W: P. Woszczyk, M. Czernecka (red), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach. Łódź: HRP Group.