Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: M12 M51 M54
Słowa kluczowe: zarządzanie zasoby ludzkie mechanizmy zarządzania motywowanie
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Andrzej Wystalski
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Abstrakt

W artykule zaprezentowano założenia teoretyczne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiono mechanizmy wpływające na motywowanie pracowników oraz ramowe idee dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Prezentacja tych zagadnień może być pomocna w osiągnięciu sukcesu oraz uzyskaniu przewagi konkurencyjnej dla zarządzających organizacjami dzięki wykorzystaniu odpowiedniej strategii zarządzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Anssoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Armstrong, M. (1996). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
2.Armstrong, M. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
3.Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
4.Bieniok, H. (red.) (1999). Metody sprawnego zarządzania. Warszawa: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Placet”.
5.Blanchard, K. (2007). Przywództwo wyższego stopnia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Chwistecka-Dudek, H., Dzieńdziora, J. (red.) (2015). Psychologiczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.
8.Ciekanowski, Z. (2011). Motywacja a system ocen okresowych pracownika. Siedlce: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 90, 127–133.
9.Czermiński, A. (red.) (2001). Zarządzanie organizacjami. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.
10.Czubasiewicz, H., Grajewski, P., Waśniewski, J. (red.) (2016). Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Hammer, M. (2009). Reinżynieria i jej następstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Hartley, P. (2002). Komunikacja w grupie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
12.Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
13.Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2006). Zarządzanie zespołami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
14.Lisiński, M., Wróbel, M. (red.) (2016). Współczesne problemy zarządzania organizacjami. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.
15.Miszczak, A., Walasek, J. (2015). Wybrane czynniki motywujące pracowników w organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 1 (13), 52–70.
16.Mroziewski, M. (2006). Style kierowania i zarządzania. Warszawa: Difin.
17.Niestrój, R. (red.) (2014). Współczesne problemy zarządzania i marketingu. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu .
18.Robbins, S.P. (2002). Zasady zachowania w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
19.Romanowska, M. (2001). Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin.
20.Sajkiewicz, A. (red.). (2000). Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
21.Swół, R. (2012). Struktura organizacyjna we współczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 3, 212–223
22.Tokarski, S. (2006). Kierownik w organizacji. Warszawa: Difin.
23.Whiddett, S. (red.) (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
24.Wziątek-Staśko, A. (red.) (2014). Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu.