Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej

Autorzy: Justyna Olszewska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: narodowa kultura organizacyjna kultura organizacyjna badania kultury
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (67-76)
Klasyfikacja JEL: M10 M14 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Świadomość różnic kulturowych pozwala efektywnie budować relacje biznesowe i styl komunikacji oraz odpowiednio dobierać narzędzia i rozwiązania w procesie zarądzania. Celem artykułu jest pokazanie, na jakim gruncie wyrosło współczesne podejście do kultury organizacyjnej, co zdecydowało, że w taki, a nie inny sposób podchodzimy kontekstu kultury narodowej w kulturze organizacyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachnik, K (2010). Skandynawskie uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
2.Białas, S. (2013). Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
3.Hatch, M.J. (2002). Teoria organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Kostera, M. (2005). Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Lee, Y., Kramer, A. (2016). The role of purposeful diversity and inclusion strategy (PDIS) and cultural tightness/looseness in the relationship between national and organizational culture. Human Resource Management Review, 3 (26). Pobrane z: https://www.researchgate.net/publication/291555964_The_role_of_purposeful_diversity_and_inclusion_strategy_PDIS_and_cultural_tightnesslooseness_in_the_relationship_between_
6.national_culture_and_organizational_culture (2018.02.04).
7.Limański, A., Drabik, I. (2012). Znaczenie uwarunkowań kulturowych w działalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W: L. Woszczek, T. Grabiński, S. Sorys, A. Tabor (red.), Z badań nad procesami z pogranicza psychologii, socjologii i edukacji (s. 12–26). Chrzanów–Kraków: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
8.im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
9.Mead, R., Andrews, T.G. (2011). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Murdock, G.P. (1954). Outline of World Cultures. New Haven: Human Relations Area Files.
11.Smircich, L. (1983), Concepts of Culture and Organizational. Administrative Science Quarterly, 3 (28), 339–358.
12.Sułkowski, Ł. (2011). Krytyczna wizja kultury organizacyjnej. Problemy Zarządzania, 1 (9/4), 7–25.
13.Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa: Difin.
14.Sułkowski, Ł. (2013). Kultura jakości w zarządzaniu, czyli pomiędzy tożsamością a kulturą organizacyjną, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8/2 (14), 25–37.
15.Sułkowski, Ł., Bednarek, M., Parkes, A. (2016), Kulturowa zmienność procesów zarządzania. Warszawa: Difin.
16.Szaban, J. (2012). Zachowania organizacyjne. Aspekt międzynarodowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
17.Szymańska, K. (2012). Kulturowy kontekst zarządzania. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia (s. 470–491). Warszawa: Wolters Kluwer.