Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Otwartość innowacyjna polskich podmiotów typu start-up. Wyniki badań pilotażowych

Autorzy: Dorota Roszkowska
Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: otwarte innowacje proces innowacyjny start-up
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (163-174)
Klasyfikacja JEL: O31 O32 L17
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niezbędnym warunkiem efektywnego wykorzystania zewnętrznych zasobów wiedzy w procesie podnoszenia innowacyjności podmiotów gospodarczych jest ich otwartość. Przyspieszenie tempa postępu technologicznego i transferu wiedzy sprawiło, że wykorzystanie modelu otwartych innowacji staje się skutecznym sposobem realizacji strategii innowacyjności i konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest ocena poziomu otwartości innowacyjnej polskich podmiotów typu start-up z wykorzystaniem własnych badań empirycznych i autorskiej metodologii. Na metody badawcze wykorzystane do realizacji wskazanego celu składa się, poza pilotażowymi badaniami kwestionariuszowymi przeprowadzonymi na próbie 36 podmiotów typu start-up, także krytyczna analiza literatury przedmiotu. Wyniki przeprowadzonych badań własnych i literaturowych umożliwiły ocenę poziomu otwartości innowacyjnej polskiego środowiska przedsiębiorstw typu start-up. Poziom otwartości polskich start-upów określono jako umiarkowany. Wykorzystany sposób pomiaru otwartości okazał się stosunkowo prostym i skutecznym narzędziem, które może znaleźć zastosowanie w szeregu badań z obszaru poziomu i efektywności otwartości innowacyjnej, w tym badań porównawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bianchi, M., Campodall’Orto, S., Frattini, F., Vercesi, P. (2010). Enabling Open Innovation in Small- and Medium-sized Enterprises: How to Find Alternative Applications for Your Technologies. R&D Management, 40 (4), 414–431.
2.Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly. Special Issue: Technology, Organizations, and Innovation, 35 (1), 128–152.
3.Nowicka-Skowron, M., Pachura, P. (2009). Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki sieciowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226, 37–46.
4.Petrariu, I., Bumbac, R., Ciobanu, R. (2013). Innovation: A Path To Competitiveness and Economic Growth. The Case of CEE Countries. Theoretical and Applied Economics, 20 (5), 582–590.
5.Polskie Startupy 2016. Pobrane z: http://startuppoland.org/knowledge/ (20.05.2018).
6.Spithoven, A., Vanhaverbeke, W., Roijakkers, N. (2013). Open Innovation Practices in SMEs and Large Enterprises. Small Business Economics, 41 (3), 537–562.
7.Tidd, J., Bessant, J. (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
8.Tidd, J., Bodley, K. (2002). The Influence of Project Novelty on the New Product Development Process. R&D Management, 32, 127–138.