Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 52/1 2018
Dynamika zmian publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna

Autorzy: Waldemar Kozłowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: publiczny rynek mieszkaniowy analiza wskaźnikowa ocena ekonomiczno-finansowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (139-150)
Klasyfikacja JEL: R38 R58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Budownictwo publiczne należy do sektora rynku mieszkaniowego. Charakteryzuje się zróżnicowaniem w zakresie form finansowania, jak również standardem zamieszkania. Uwarunkowania prawne i ekonomiczne sprawiają, że problematyka dotycząca zarządzania publicznym zasobem mieszkaniowym wyróżnia się znaczącym stopniem wielowymiarowości, złożoności i zróżnicowania. Dlatego też istotną kwestią jest okresowa analiza i ocena zmian w publicznych zasobach mieszkaniowych. Celem opracowania jest ocena ekonomiczno-finansowa w obszarze publicznych zasobów mieszkaniowych na przykładzie Olsztyna w latach 2007–2015.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Białystok: Ekonomia i Środowisko. Brummer, G.A., Brachem, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Warszawa: PWE.
2.Bryx, M. (2007). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext. Kozłowski, W. (2015). Zarządzanie gospodarką komunalną. Olsztyn: NewEurope.
3.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
4.Kucharska-Stasiak, E. (2010). Ewolucja modelu polityki mieszkaniowej w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 18 (3), 22–24.
5.Łaszek, J. (2004). Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, stan, perspektywy rozwoju. Monografie i Opracowania SGH, 525, 35–37.
6.Markowski, T. (1999). Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. Nowak, M. (2014). Gospodarka mieszkaniowa gminy. Warszawa: C.H. Beck.
7.Turkowski, K., Kozłowski, W. (2015). Wybrane aspekty zarządzania zasobami gminy. Olsztyn: Educaterra.