Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Recenzja książki, Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, pod red. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014

Autorzy: Augustyna Burlita
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:4 (155-158)
Cited-by (Crossref) ?: