Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015

Rok wydania: 2015

Informacje

Rada Wydawnicza
Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk, Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk, Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska
Marek Górski – przewodniczący Rady Wydawniczej
Radosław Gaziński – redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego

Rada Naukowa
prof. Edward Urbańczyk – przewodniczący, Uniwersytet Szczeciński, prof. Peter Bielik – Slovak Agricultural University (Słowacja), prof. Ryszard Borowiecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Gabriela Dragan – Academia of Economic Science (Rumunia), prof. Zygmunt Drążek – Uniwersytet Szczeciński, prof. Jerzy Dudziński – Uniwersytet Szczeciński, prof. Rolf Eggert – Deutsche Bundesbank (Niemcy), prof. Jan Helmke – Hochschule Wismar (Niemcy), prof. Józef Hozer – Uniwersytet Szczeciński, prof. Grażyna Krzymieniewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Stephen Jefferys – London Metropolitan University (Wlk. Brytania), prof. Virginia Jureniene (Litwa), prof. Teresa Kiziukiewicz – Uniwersytet Szczeciński, prof. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Merouane Lakehal-Ayat – St. John Fisher College (USA), prof. Winfried Lamersdorf – Universität Hamburg (Niemcy), prof. Kari Liuhto – Turku School of Economics (Finlandia), prof. Francesco Losurdo – Uniwersytet w Bari (Włochy), prof. Teresa Lubińska – Uniwersytet
Szczeciński, prof. Liu Quisheng – Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), prof. Eric Schoop – Technische Universität Dresden (Niemcy), prof. Bruno Sergi – University of Messina (Włochy), prof. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński


Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego
www.wneiz.pl/sip

Redaktor naczelny serii
dr hab. Barbara Kryk prof. US
Redaktorzy naukowi
dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff prof. US, dr hab. Aleksandra Rudawska prof. US

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński, prof. dr hab. Leon Dorozik, prof. dr hab. Waldemar Gos,
dr hab. Augustyna Burlita prof. US, dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff prof. US, dr hab. Jacek Batóg prof. US

Redaktor statystyczny
dr Dominik Rozkrut – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Redakcja językowa
Bernadeta Lekacz

Korektor
Remata Bacik
Skład komputerowy
Jan Lipiec

Wersja papierowa jest wersją pierwotną
Streszczenia i pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php, w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), www.ceeol.com
oraz na www.wneiz.pl/sip
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881

Spis Treści / Artykuły

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego

13 (9-21) Maria Białasiewicz Więcej
2.

Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

12 (23-34) Joanna Gajda Więcej
3.

Zasady zarządzania jakością w aspekcie działań innowacyjnych w organizacji

10 (35-44) Marian Gołębiowski Więcej
4.

Zarządzanie ryzykiem innowacyjnym w organizacji

11 (45-55) Krzysztof Janasz Więcej
5.

Osobowość człowieka a skłonność do wprowadzania innowacji

10 (57-66) Katarzyna Kozioł-Nadolna Więcej
6.

Społeczna odpowiedzialność i nieodpowiedzialność biznesu

11 (67-77) Wojciech Leoński Więcej
7.

Zarządzanie jakością usług a działalność przedsiębiorstw sektora bankowego

11 (79-89) Katarzyna Szopik-Depczyńska Więcej
8.

Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej

10 (91-100) Anna Wieczorek-Szymańska Więcej
9.

Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji

11 (101-111) Joanna Wiśniewska Więcej
10.

Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30

12 (115-126) Karolina Beyer Więcej
11.

Poziom oczekiwań i percepcji jakości usług serwisowo-naprawczych kobiet i mężczyzn w autoryzowanych serwisach samochodowych

12 (127-138) Anna Bielawa Więcej
12.

Czynniki określające jakość życia zawodowego w zależności od wykształcenia pracownika

14 (139-152) Anna Turczak, Patrycja Zwiech Więcej
13.

Recenzja książki, Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, pod red. Renaty Tomaszewskiej-Lipiec, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014

4 (155-158) Augustyna Burlita Więcej
14.

Recenzja książki, Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, pod red. Krzysztofa Fonfary, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014

5 (159-163) Barbara Kryk Więcej