Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Recenzja książki Anety Ptak-Chmielewskiej (2016), Determinanty przeżywalności mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH

Autorzy: Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2018
Liczba stron:4 (147-150)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Recenzowana monografia zasługuje na uwagę ze względu na aktualność i ważność podjętej tematyki, a także przeprowadzenie cennych badań statystycznych z wykorzystaniem obszernych danych statystyki publicznej.
Pobierz plik

Plik artykułu