Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010
(Ekologiczne aspekty ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej po kryzysie gospodarki realnej w 2008–2010)

Autorzy: Paulina Szyja
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: gospodarka niskoemisyjna ożywienie gospodarcze wskaźnik środowisko transformacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (123-134)
Klasyfikacja JEL: O44 Q43 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące ekologicznych aspektów prób przezwyciężenia spowolnienia gospodarczego poprzez transformację w kierunku „gospodarki niskoemisyjnej”, mającą na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i transformację systemów energetycznych. Głównym celem podjętych działań, w dłuższej perspektywie, jest kształtowanie rozwoju społeczno-gospodarczego z zamiarem osiągnięcia celów, w tym przezwyciężania problemów związanych ze zmianą klimatu i zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego. Istnieją dwie metody oceny postępu na drodze do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Jednak, ze względu na krótki czas i ograniczony zakres danych, żaden z nich na obecną chwilę nie jest skuteczny i nie pozwala udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste skutki podejmowanych przedsięwzięć dla środowiska naturalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 final.
2.BLS (2017). What is the GGS definition of green goods and services? Retrieved from: https://www.bls.gov/ggs/ggsfaq.htm#1 (3.12.2017).
3.Durif, F., Boivin, C., Julien, C. (2010). In Search of a Green Product Definition. Innovative Marketing, 1 (6), 25–33.
4.EC (2010). Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, COM(2010) 2020 final.
5.EC (2014a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Policy Framework for Climate and Energy in the Period from 2020 to 2030, COM/2014/015 final.
6.EC (2014b). The Circular Economy – Connecting, Creating and Conserving Value. Luxembourg: European Commission Publication Office.
7.EC (2016). Citizens’ Summary EU Plan for a Competitive Low-Carbon Economy by 2050. Retrieved from: http://ec.europa.eu/clima/citizens/summary/docs/roadmap_2050_en.pdf (23.10.2016).
8.Eurostat. Development of Key Indicators for the Environmental Economy and the Overall Economy, EU-28, 2000–14 (2000 = 100).
9.Eurostat. Gross Value Added of the Environmental Economy, by Domain, EU-28, 2000–14 (EUR billion).
10.Eurostat. Production, value added and exports in the environmental goods and services sector. Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss2&lang=en (13.12.2017).
11.Del Río, P., Carrillo-Hermossila, J., Könnölla, T. (2010). Policy Strategies to Promote Eco-Innovation. An Integrated Framework. Journal of Industrial Ecology, 4 (14), 541–557.
12.ILO (2016). What is a Green Job? Retrieved from: http://www.ilo.org/global/topics/green--jobs/news/WCMS_220248/lang-- en/index.htm (27.11.2017).
13.MAD (2012). Poland 2030. The Third Wave of Modernity. Long-Term Development Strategy of the Country. Warsaw: Ministry of Administration and Digitization.
14.ME (2016). Plan for the Development of Electromobility. Warsaw: Ministry of Energy.
15.Number of NZEB in new construction for residential. Retrieved from: https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings- database (18.12.2017).
16.OECD (2017). Green growth and sustainable development. Retrieved from: http://www.oecd.org/greengrowth/ (16.11.2017).
17.PwC (2012). Too Late for Two Degrees? Low Carbon Economy Index 2012. Retrieved from: https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/publications/low-carbon-economy-index/assets/pwc-low-carbon- economy-index-2012.pdf (20.12.2017).
18.PwC (2016). PwC Low Carbon Economy Index 2016. Retrieved from: http://pwc.blogs.com/press_room/2016/11/low-carbon- economy-index-2016-uk-maintains-its-position-asa-
19.climate-change-leader.html (20.12.2017).
20.PwC (2017). Is Paris Possibile? Low-Carbon Economy Index 2017. Retrieved from: https://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/assets/pdf/lcei-17-pdf-final-v2.pdf.
21.Regions for Sustainable Change (2017). Retrieved from: http://www.rscproject.org/indicators/index.php?page=indicators (23.12.2017).
22.SDG 7 Affordable and Clean Energy. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/affordable-and-clean- energy (12.12.2017).
23.SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/industry-innovation-and-infrastructure (12.12.2017).
24.SDG 12 Responsible Consumption and Production. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/responsible-consumption-and-production (12.12.2017).
25.Strategy for Responsible Development until 2020 (with a view to 2030) (2017). Warsaw.
26.Sustainable Development Knowledge Platform Low Carbon Development (2017). Retrieved from: http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1448 (15.11.2017).
27.Szyja, P. (2017). The Essence, Scope and Practice of Development of Circular Economy. Research Papers of Wrocław University of Economics, 453, 132–134.
28.The Eco-Innovation Scoreboard and the Eco-Innovation Index. Retrieved from: http://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en (16.12.2017).
29.UN (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.
30.UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers.
31.Wei, Z., Yuguo, J., Jiaping, W. (2015) Greenization of Venture Capital and Green Innovation of Chinese Entity Industry. Ecological Indicators, 51, 31–41.