Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Ekonomia behawioralna – hybryda teorii i eksperymentu

Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (9-19)
Klasyfikacja JEL: A10 B59 D91 E13
Słowa kluczowe: ekonomia behawioralna ekonomia neoklasyczna eksperyment ekonomiczny emocje obserwacje
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Piotr Niemcewicz
Uniwersytet Szczeciński

Abstrakt

Tematyka ekonomii behawioralnej w ostatnich latach staje się coraz szerzej znana, a jej założenia torują sobie drogę w powszechnej świadomości. Znaczny wzrost zainteresowania jej założeniami nastąpił po przyznaniu w 2017 r. Richardowi H. Thalerowi Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za jego wkład w ekonomię behawioralną. Celem opracowania jest próba zaprezentowania obszarów badań ekonomicznych, w których zastosowanie znalazła dziedzina ekonomii behawioralnej. Dokonano przeglądu literatury, wskazano obszary budzące kontrowersje nie tylko wśród teoretyków, ale również w środowiskach biznesowych. Wskazano przykłady zachowań nieracjonalnych z punktu widzenia klasycznych zasad teorii ekonomicznych, zarówno po stronie konsumenta, jak i producenta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bechtel, W., Graham, G., Balota, D.A. (1998). A Companion to Cognitive Science. Blackwell Publishing.
2.Brette, O., Lazaric, N., da Silva, V.V. (2017). Habit, Decision-Making, and Rationality: Comparing Thorstein Veblen and Early Herbert Simon. Journal of Economic Issues, 3 (51), 567–587.
3.Camerer, C.F. (2011). The Promise and Success of Lab-Field Generalizability in Experimental Economics: A Critical Reply to Levitt and List. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1977749.
4.Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (red.) (2003). Advances in Behavioral Economics. New York–Princeton (NJ): Russell Sage Foundation, Princeton University Press.
5.Deptuła, T. (5.04.2015). USA: między wolnością religijną a dyskryminacją gejów. Rzeczpospolita. Pobrano z: http://www.rp.pl/artykul/1191397-USA--miedzy-wolnosciareligijna-a-dyskryminacja-gejow.html.
6.Fama, E.F. (1998). Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance. Journal of Financial Economics. (49), 283–306.
7.Friedman, M. (2001). Essays in Positive Economics. Chicago: University of Chicago Press.
8.Graham, G. (2017). Behaviorism. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pobrano z: https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/behaviorism.
9.Kaczmarek, B. (2013). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: Księga jubileuszowa dla profesora Czesława Sikorskiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrano z: https://academica.edu.pl/reading/readMeta?uid=43278823.
10.Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 2 (47), 263–292. DOI: 10.2307/1914185
11.Kesternich, M., Reif, C., Rübbelke, D. (2017). Recent Trends in Behavioral Environmental Economics. Environmental and Resource Economics, 3 (67), 403–411.
12.Ledgerwood, A. (2013). Getting Stuck in the Negatives (and How to Get Unstuck). TEDx-UCDavis. Pobrano z: http://www.tedxucdavis.com/2013.
13.Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency vs. “X-Efficiency”. The American Economic Review, 3 (56), 392–415. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/1823775.
14.Moglia, P. (2013). Behavioral Economics. W: Salem Press Encyclopedia of Health. Salem: Salem Press.
15.money.pl (18.09.2017). Polskie Radio bojkotuje wszystkie marki należące do Maspex. W firmie zniknęły nawet soki. money.pl. Pobrano z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/tiger-reklama-kontrowersje-polskie-radio,100,0,2366820.html.
16.Morin, C. (2011). Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior. Society, 2 (48), 131–135. DOI: 10.1007/s12115-010-9408-1.
17.Naqvi, N., Shiv, B., Bechara, A. (2016). The Role of Emotion in Decision Making. Current Directions in Psychological Science, 5 (15), 260–264. DOI: 10.1111/j.1467-8721.2006.00448.x.
18.Nobelprize.org. (2017). The Prize in Economic Sciences 2017. Pobrano z: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2017/press.html.
19.O’Connor, E.L., Sims, L., White, K.M. (2017). Ethical Food Choices: Examining People’s Fair Trade Purchasing Decisions. Food Quality and Preference, 60, 105–112. DOI: 10.1016/j.foodqual.2017.04.001.
20.PAP (2017). PK: Prokurator Generalny wnosi o uniewinnienie drukarza skazanego za odmowę druku plakatów LGBT (komunikat). C entrum P rasowe PAP. Pobrano z : centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/exportToPdf/105654.
21.Simon, H. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of Economics, 1 (69), 99–118. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/1884852.
22.Smith, V.L. (1976). Experimental Economics: Induced Value Theory. The American Economic Review, 2 (66), 274–279. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/1817233.
23.Solek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 8, 21–34.
24.Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic Behavior & Organization, 1 (1), 39–60. DOI: 10.1016/0167-2681(80)90051-7.
25.Tomer, J.F. (2007). What is Behavioral Economics? The Journal of Socio-Economics, 3 (36), 463–479. DOI: 10.1016/j.socec.2006.12.007.
26.White, M., Hill, S., McGovern, P., Mills, C., Smeaton, D. (2003). ‘High-performance’ Management Practices, Working Hours and Work–Life Balance. British Journal of Industrial Relations, 2 (41), 175–195.
27.wirtualnemedia.pl (29.08.2017). Pobrano z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaztigera-wzrosla-po-kryzysie-wizerunkowym#.
28.Zyśk, D. (2017). Nobel w dziedzinie ekonomii dla Amerykanina Richarda H. Thalera. Polska Agencja Prasowa. Pobrano z: http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1116685,nobel-wdziedzinie-ekonomii-dla-amerykanina- richarda-h-thalera.html.