Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Recenzja. Ilona Świątek-Barylska (red.), Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Autorzy: Marta Młokosiewicz
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Rok wydania:2018
Liczba stron:5 (279-283)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu