Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-24
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki wiedzy na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)

Autorzy: Łukasz Siemieniuk
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania
Słowa kluczowe: kapitał ludzki Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) szkolenia
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (255-265)
Klasyfikacja JEL: D01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Konkurencyjność gospodarki w dużej mierze zależy od poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz od pracowników i ich kwalifikacji. Aktualnie istnieje coraz większa potrzeba doskonalenia przez pracowników umiejętności i w odpowiedni sposób dostosowywania się do zmian na rynku pracy. Rozwój kapitału ludzkiego może odbywać się różnymi ścieżkami – przez samokształcenie i chęć własnego rozwoju lub wymianę doświadczeń w zespołach pracowniczych. Szkolenia to proces, którego celem jest uzyskanie przez uczestników nowych umiejętności i zmiana ich zachowania umożliwiająca osiąganie zamierzonych celów oraz wyników w pracy zawodowej. Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii kapitału ludzkiego i problematyki z zakresu szkoleń, funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących ich wpływu na rolę szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego w dobie gospodarki wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dajczak, K., Kijewska, K. (2008). Rola szkoleń w rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12, 11–17.
2.Fitzenz, J. (2000). The ROI of Human Capital. New York: AMACOM.
3.Michalczuk, G. (2013). Zasoby niematerialne jako czynnik wartości przedsiębiorstwa. Luka informacyjna sprawozdawczości finansowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
4.Siemieniuk, Ł. (2011), Wpływ e-learningu na poziom kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. W: N. Siemieniuk, J. Sikorski, (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych (s. 91–104). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
5.Siemieniuk, Ł. ( 2013). Foundation of Academic Business Incubators vs development of human capital of akademia in Poland. W: W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys (red.), Informatyka Q przyszłości (s. 177–190). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
6.Skrodzka, I. (2015). Kapitał ludzki polskich województw – koncepcja pomiaru. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.