Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Ekosystemy – nieskończone zasoby oparte na kapitale ludzkim

Autorzy: Wiesław Tereszko
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania

Monika Pec
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: ekosystem biznesowy współpraca koewolucja kultura organizacyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (143-151)
Klasyfikacja JEL: L20 L25 O15 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Złożoność otoczenia, kultura, normy, przepisy, chęć przetrwania to tylko część elementów warunkujących działalność dzisiejszych organizacji. Patrząc przez pryzmat korzyści, organizacje poszukują nowych sposobów działania, a jednym z nich jest istnienie w ramach ekosystemów biznesowych. Bycie częścią ekosystemu biznesowego oznacza dostęp do najlepszych zasobów, najnowszych rozwiązań, niezależnie, czy ich właścicielem jest organizacja badawcza, duża firma, dostawca, klient, czy osoba prywatna. Zmieniając otoczenie, zasoby tworzą kolejne szanse, które determinują tempo przemian organizacji oraz ewolucję ekosystemu. Efektywny uczestnik ekosystemów biznesowych oprócz rozwiązywania bieżących problemów pokonuje bariery organizacyjne, nawiązuje relacje w celu zdobywania wiedzy i poszerzania zasobów. Działania uczestników ekosystemów biznesowych muszą przekraczać własne zasoby, aby stać się wartością pozwalającą istnieć i konkurować na rynku. Wyzwaniem staje się stworzenie środowiska sprzyjającego współpracy w ramach szybko zmieniającego się otoczenia ekosystemu w atmosferze nieograniczonej ilości zasobów, wiedzy oraz przenikających się kultur organizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Den Hartigh, E., Van Asseldonk, T. (2004). Business ecosystems: A research framework for investigating the relation between network structure, firm strategy, and the pattern of innovation diffusion. ECCON 2004 Annual Meeting: Co-Jumping on a Trampoline. The Netherlands.
2.Gordon, I.H. (2001). Relacje z klientem. Marketing partnerski. Warszawa: PWE.
3.Iansiti, M., Levien, R. (2004). Strategy as Ecology. Harvard Business Review, 3 (82), 68–78.
4.Kozarkiewicz, A. (2014). Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu, 344, 286–294.
5.Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.Moore, J.F. (1999). Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review, 3 (71), 75–86.
7.Nambisan, S., Sawhney, M. (2007a). The global brain: Your roadmap for innovating faster and smarter in a networked world. Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing/Pearson Press.
8.Nambisan, S., Sawhney, M. (2007b). A buyer’s guide to the innovation bazaar. Harvard Business Review, 6 (85), 109–118.
9.Nogalski, B., Szpitter, A. (2012). Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową. W: B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 225–235). Kraków: University of Economics Foundation.
10.Peltoniemi, M. (2004). Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach. Organisations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy Conference, September, 9–10.
11.Peltoniemi, M., Vuori, E. (2005). Business ecosystem as a tool for the conceptualisation of the external diversity of an organisation. Proceedings of the Complexity, Science and Society Conference.
12.Quaadgras, A. (2005). Who joins the platform? The case of the RFID business ecosystem. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences.
13.Rosen, Z. (2005). Mod, man, and law: A reexamination of the law of computer game modifications. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 196, 214–216.
14.Stańczyk-Hugiet, E. (2015). Strategicznie o ekosystemie biznesu. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2 (322), 395–409.
15.Tang, H.K. (1998). An integrative model of innovation in organizations. Technovation, 18, 297–309.