Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Dylematy wyboru mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi

Autorzy: Magdalena Majowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: efektywność zarządzanie zasobami ludzkimi pomiar
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (89-99)
Klasyfikacja JEL: M50 J24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie dylematów dotyczących wyboru konkretnych mierników efektywności ZZL. Rozważania rozpoczęto od przybliżenia różnych punktów widzenia na pomiar efektywności ZZL. Wskazano na poziom analizy i odległość mierników efektywności od praktyk ZZL jako na te perspektywy, które warto uwzględnić w rozważaniach. Dokonany w dalszej części artykułu przegląd literatury prezentuje rodzaje mierników stosowanych w badaniach nad efektywnością ZZL. Całość artykułu kończą rozważania nad możliwościami włączenia dodatkowych miar do systemu pomiaru efektywności ZZL.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Azmi, F.T. (2011). Strategic Human Resource Management and its Linkage with HRM Effectiveness and Organizational Performance: Evidence from India. The International Journal of Human Resiurce Management, 22, 3888–3912.
2.Boselie, P., Dietz, G., Boon, C. (2005). Commonalities and Contradictions in HRM and Performance Research. Human Resource Management Journal, 3 (15), 67–94.
3.Chang, E. (2005). Employees’ Overall Perception of HRM Effectiveness. Human Relations, 58, 523–544.
4.Colakoglu, S., Lepak, D., Hong, Y. (2006). Measuring HRM effectiveness: Considering multiple stakeholders in a global context. Human Resource Management Review, 16, 209–218.
5.Guest, D., Conway, N. (2011). The impact of HR practices, HR effectiveness and a ‘strong HR system’ on organisational outcomes: A stakeholder perspective. The International Journal of Human Resource Management, 8 (22), 1686–1702.
6.Huff, J., Schüssler, M. (2016). HRM and the Role of Internal Fit – A Systems-Behavioral Model of HRM Effectiveness. Artykuł prezentowany na corocznej konferencji Academy of Management Annual Meeting.
7.Huselid, M.A. (1997). The impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance. Academy of Management Journal, 38, 635–672.
8.Huselid, M.A., Jackson, S.E., Schuler, R.S. (1997). Technical and Strategic Human Resource Effectiveness as Determinants of Firm Performance. Academy of Management Journal, 40, 171–188.
9.Lipka, A. (2008). Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3–4, 9–23.
10.Moczydłowska, J.M. (2013). Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej. W: M. Ciska, A. Marciniuk-Kluski (red.), Efektywność organizacji (s. 183–192). Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
11.Richard, O.C., Johnson, N.B. (2001). Strategic Human Resource Management Effectiveness and Firm Performance. International Journal of HRM, 12, 299–310.
12.Richard, O.C., Johnson, N.B. (2004). High Performance Work Practices and Human Resource Management Effectiveness: Substitutes or Complements? Journal of Business Strategies, 2 (2), 133–148.
13.Ruël, H., Bondarouk, T., Van der Velde, M. (2007). The Contribution of E-HRM to HRM effectiveness. Results from a Quantitative Study in a Dutch Ministry. Employee Relations, 29, 280–291.
14.Ryu, S., Kim, S. (2013). First-line Managers’ HR Involvement and HR Effectiveness: The Case of South Korea. Human Resource Management, 52, 947–966.
15.Wang, D.S., Shyu, C.L. (2008). Will the Strategic Fir Between Business and HRM Strategy Influence HRM Effectiveness and Organizational Performance. International Journal of Manpower, 29, 92–110.
16.Wang, D.S., Shyu, C.L. (2009). The Longitudinal Effect of HRM Effectiveness and Dynamic Innovation Performance on Organizational Performance in Taiwan. The International Journal of Human Resource Management, 20, 1790–1809.
17.Wheeler, A.R., Harris, K.J., Harvey, P. (2010). Moderating and Mediating the HRM Effectiveness – Intent to Turnover Relationship: The Roles of Supervisors and Job Embeddedness. Journal of Managerial Issues, 22, 182–196.
18.Wright, P.M., McMahan, G., Snell, S., Gerhart, B. (2001). Comparing Line and HR Executives’ Perceptions of HR Effectiveness: Services, Roles, and Contributions. Human Resource Management, 40, 111–123.
19.Wright, P.M., McMahan, G.C., McCormick, B., Sherman, W.S. (1998). Strategy, Core Competence, and HR Involvement as Determinants of HR Effectiveness and Refinery Performance.
20.Human Resource Management, 37, 17–29.
21.Yang, Ch., Lin, C. (2014). Does Technical or Strategic HRM Provide a Better Explanation of Organization Performance? iBusiness, 6, 52–62.