Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Cechy kariery tradycyjnej i nowych koncepcji kariery

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (59-68)
Klasyfikacja JEL: M12
Słowa kluczowe: kariera tradycyjna kariera bez granic kariera proteańska kariera inteligentna
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Agnieszka Jarosik-Michalak
Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Wydział Informatyki i Zarządzania

Abstrakt

W artykule przedstawiono, jak wraz z rozwojem gospodarczym i zmieniającymi się warunkami funkcjonowania organizacji ewoluowały koncepcje karier. Poza tradycyjnym modelem kariery opartym na awansie w górę w hierarchii organizacji autorka prezentuje nowe koncepcje, takie jak kariera bez granic, proteańska, inteligentna czy spiralna, które charakteryzują się większą odpowiedzialnością jednostki za własną aktywność zawodową. Ponadto wskazuje na rolę organizacji, która przestała sprowadzać się tylko do zapewnienia pracownikowi bezpieczeństwa pracy. W celu zyskania lojalności, zaufania i zaangażowania ze strony pracowników organizacja powinna zapewniać im sukcesywny rozwój.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, R.E. (1990). The Concise Oxford Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
2.Arthur, M.B., Claman, P.H., De Fillippi, R.J. (1995). Intelligent enterprise, inteligent careers. Academy of Management Executive, 4 (9), 7–20.
3.Arthur, M.B., Khapowa, S.N., Wilderom, C.P. (2005). Career success in a Boundaryless Career World. Journal of Organizational Behavior, 2 (26), 177–202. DOI: 10.1002/job.290.
4.Arthur, M.B., Rousseau, D.M. (2001). The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press.
5.Baruch, Y. (2004a). Managing careers. Theory and practice. Harlow: Pearson Education Limited.
6.Baruch, Y. (2004b). Transforming careers: From linear to multidirectional career paths. Organizational and individual perspectives. Career Development International, 1 (9), 58–73. DOI: 10.1108/13620430410518147.
7.Baruch, Y. (2006). Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human Resource Management Review, 2 (6), 125–138. DOI: 10.1016/j.hrmr.2006.03.002.
8.Briscoe, J.P., Hall, D.T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 1 (69), 4–18. DOI: 10.1016/j.jvb.2005.09.002.
9.Cascio, W.F. (2010). Managing human resources: Productivity, quality of work life, profits. Irvin: McGraw-Hill.
10.Colakoglu, S.N. (2011). The impact of career boundarylessness on subjective career success: The role of career competencies, career autonomy, and career insecurity. Journal of Vocational Behavior, 1 (79), 47–59. DOI: 10.1016/j.jvb.2010.09.011.
11.De Fillippi, R.J., Arthur, M.B. (1994). The boundaryless career: A competency-based perspective. Journal of Organizational Behavior, 4 (15), 307–324. DOI: 10.1002/job.4030150403.
12.De Vos, A., Soens, N. (2008). Protean attitude and career success: The mediating role of self-management. Journal of Vocational Behavior, 3 (73), 4 49–456. D OI: 10.1016/j.jvb.2008.08.007.
13.Driver, M.J. (1985). Demographic and societal factors affecting the linear career crisis. Canadian Journal of Administrative Studies, 2 (2), 245–263. DOI: 10.1111/j.1936-4490.1985.tb00405.x.
14.Forret, M.L., Sullivan, S.E. (2002). A balanced scorecard approach to networking: A guide to successfully navigating career changes. Organizational Dynamics, 3 (31), 245–258. DOI: 10.1016/S0090-2616(02)00112-2.
15.Hall, D.T. (1976). Careers in organizations. Santa Monica: Goodyear.
16.Hall, D.T. (2002). Career in and out of organizations. Thousand Oaks: Sage Publications.
17.Hall, D.T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 1 (65), 1–13. DOI: 10.1016/j.jvb.2003.10.006.
18.Inkson, K. (2006). Protean and boundaryless careers as metaphors. Journal of Vocational Behavior, 1 (69) 48–63. DOI: 10.1016/j.jvb.2005.09.004.
19.Jarecki, W. (2014). Rekrutacja pracowników starszych w kontekście zmian demograficznych. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 840. Ekonomiczne Problemy Usług, 114, 143–151.
20.Jarecki, W. (2016). Wartości wyznawane przez osoby wchodzące na rynek pracy. Marketing i Rynek, 3, 263–271.
21.Mazur-Wierzbicka, E. (2016). Pokolenie Y. Liderzy jutra, analiza komparatywna. Polska versus inne kraje Europy Środkowej. Studia i Prace WNEiZ US, 1 (43), 169–181.
22.Parker, P., Khapova, S.N., Arthur, M.B. (2009). The intelligent career framework as a basic for interdisciplinary inquiry. Journal of Vocational Behavior, 3 (75), 291–302. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.04.001.
23.Peiperl, M., Baruch, Y. (1997). Back to square zero: The post-corporate career. Organizational Dynamics, 4 (25), 7–22. DOI: 10.1016/S0090-2616(97)90033-4.
24.Quin, J.B. (1992). Intelligent enterprise: A knowledge and service based paradigm for industry. New York: The Free Press.
25.Rosenbaum, J.L. (1979). Tournament mobility: Career patterns in a corporation. Administrative Science Quarterly, 2 (24), 221–241. DOI: 10.2307/2392495.
26.Sullivan, S.E., Arthur, M.B. (2006). The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility. Journal of Vocational Behavior, 1 (69), 19–29. DOI: 10.1016/j.jvb.2005.09.001.
27.Thatcher, V.S., McQueen, A. (1971). Webster’s Dictionary, The new Webster Encyclopedic Dictionary of the English Language. Chicago: Consolidated Book Publishers.
28.Townsend, R. (1970). Up the organization. London: Coronet Books.
29.Uy, M.A., Chan, K.Y., Sam, Y.L., Ho, M-H.R., Chernyshenko, O.S. (2015). Proactivity, adaptability and bundaryless career attitudes: The mediating role of entrepreneurial alertness.
30.Journal of Vocational Behavior, 1 (86), 115–123. DOI: 10.1016/j.jvb.2014.11.005.
31.Valickas, A., Pilkauskaite-Valickiene, R., Grakauskas, Z. (2015). Career development and learning in the civil service. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 413–417. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.04.347.
32.Whyte, W.H. (1956). The organization man. New York: Simon and Shuster.
33.Wilensky, H.L. (1961). Careers, lifestyles, and social integration. International Social Science Journal, 4 (12), 553–558.