Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna

Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (39-48)
Klasyfikacja JEL: M12 M14 M51 M54
Słowa kluczowe: zaangażowanie pracowników modele i zmienne zaangażowania
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Grażyna Gruszczyńska-Malec
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

Łucja Waligóra
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania

Abstrakt

Zaangażowanie pracowników w pracę ujmowane jest jako wysiłek wkładany w wykonywane czynności, który wiąże się z dobrowolnym emocjonalnym wnikaniem w pracę i zwiększaniem aktywności. W artykule autorki dokonały zestawienia modeli wymienionych w literaturze przedmiotu oraz zmiennych kształtujących zaangażowanie pracownika. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie, jakie zmienne zaangażowania najczęściej podawane są w piśmiennictwie naukowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cook, S. (2008). The Essential Guide to Employee Engagement. Better Business Performance through Staff Satisfaction. London: Kogan Page.
2.Fleck, S., Inceoglu, I. (2010). A comprehensive framework for understanding and predicting engagement. W: S.L. Albrecht (red.), Handbook of Employee Engagement. Perspectives, Issues, Research and Practice (s. 33–39). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Inc.
3.Hall, R.E., Taylor, J.B. (2000). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Harter, J.K., Schmidt, F.L., Keyes, C.L.M. (2003). Well-Being in the Workplace and its Relationships to Business Outcomes. Flourishing: the Positive Person and the Good Life, 25, 205–244.
5.Hubbard, D.W. (2007). How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business. Hoboken: John Wiley & Sons.
6.Jamka, B. (2011). Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Meyer, J.P., Allen, N.J. (1991). A Tree-Component Conceptualization on Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1, 61–89.
8.Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S. (2004). The Drivers of Employee Engagement. Report 408. Institute for Employment Studies. Pobrano z: https://www.employment-studies.co.uk/system/files/resources/files/408.pdf (12.03.2018).
9.Sanborn, P., Malhotra, R., Atchison, A. (2017). Trends in Global Employee Engagement. Consulting Talent & Organization. Aon Hewitt, 12–14. Pobrano z: http://www.aon.com/attachments/thought-leadership/Trends_Global_Employee_Engagement_Final.pdf (12.03.2018).
10.Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonz´alez-Rom´a, V., Bakker, A.B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71–92.
11.Seligman, M.E.P. (2011). Flourish. New York: Free Press.
12.Skrzypek, E. (2009). Podejście procesowe w organizacjach. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
13.Witt, L.A., Andrews, M.C., Kacmar, K.M. (2000). The role of participation in decision-making in the organizational politics-job satisfaction relationship. Human Relations, 3 (53), 341–358.