Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
The application of design thinking in small and medium enterprises
(Zastosowanie design thinking w małych i średnich przedsiębiorstwach)

Autorzy: Anna Bielawa
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacyjność MSP design thinking
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (367-378)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Design thinking jest jedną z nowoczesnych metod kreowania innowacyjnych rozwiązań wykorzystywaną przez duże i znane na całym świecie przedsiębiorstwa. Przyjętym celem badawczym było ustalenie, czy myślenie projektowe wykorzystywane jest również w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a jeżeli tak to jaki jest zakres i możliwości stosowania. Badania oparto o analizę literatury polskiej i zagranicznej oraz o wyniki badań. Stwierdzono, iż podmioty gospodarcze funkcjonujące w sektorze MSP realizują koncepcję myślenia projektowego, a poprzez wykorzystanie kreatywności i technik design thinking mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 6 (86), 84–96.
2.Carlopio, J. (2009). Creating strategy by design. Design Principles and Practices: An International Journal, 3(5), 155–166.
3.Cooper, R., Junginger, S., Lockwood, T. (2010). Design thinking and design management: A research and practice perspective. In: T. Lockwood. Design thinking: Integrating innovation, customer experience andbrand value (pp. 57–63). New York: Allworth Press.
4.Junginger, S. (2009). Design in the Organization: Parts and Wholes. Research Design Journal, 23–29.
5.Lubińska, M., Więcka, A. (2015). Jak wykorzystać design w biznesie. Warszawa: PARP.
6.Lockwood, T. (2010). Design thinking: Integrating innovation, customer experience, and brand value. Boston, MA: Design Management Institute.
7.Martin, R. (2009). The design of business. Boston, MA: Harvard Business School Press.
8.Matthews, J., Wrigley, C. (2017). Design and Design Thinking in Business and Management Higher Education. Journal of Learning Design, 1(10), 41–54.
9.Plattner, H., Meinel, C., Leifer, L. (2011). Design Thinking: Understand – Improve – Apply. Heidelberg: Springer.
10.Poznańska, K. (1998). Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
11.Rudkin Ingle, B. (2015). Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Gliwice: Helion.
12.Schmiedgen, J., Rhinow, H., Köppen, E., Meinel, Ch. (2015). Parts Without a Whole?: The Current State of Design Thinking Practice in Organizations. Technische Berichte Nr. 97, Potsdam: des Hassolattner Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam.
13.Wise, E., (2006). Understanding User-Driven Innovation. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.