Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Konsumenci w internecie jako źródło informacji

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (355-366)
Klasyfikacja JEL: D12 M31
Słowa kluczowe: zachowania konsumenckie nowe media marketing wirusowy komunikacja nieformalna komunikacja on-line
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Justyna Skorupska
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu badawczego jest przedstawienie wpływu internetu na sposoby i miejsca poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów. Punktem wyjścia jest pogląd, że dzisiejszy klient zmienił sposób poszukiwania informacji, w szczególności w aspekcie swoich zachowań zakupowych, poprzez fundamentalną transformację procesu poszukiwania i kupowania produktów pod wpływem nowych mediów. Głównym celem opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę nowoczesnych technik komunikacji online oraz empiryczna weryfikacja założenia, że konsumenci stają się źródłem informacji o produktach i usługach firm dla innych podmiotów rynkowych. Podstawę źródłową stanowi analiza literatury przedmiotu oraz analiza wyników badań własnych zrealizowanych metodą CAWI na próbie N = 340. Interaktywność jest kluczową cechą internetu – pozwala ona firmom na komunikację w nowy sposób za pomocą „miejsc” poszukiwania informacji w internecie przez konsumentów. W trakcie planowania i realizacji zakupu 46% badanych konsumentów poszukuje informacji w internecie. Za najmniej wiarygodne źródło informacji respondenci uznali sklepy internetowe. Zastosowanie technik komunikacji on-line, kanałami mediów cyfrowych, jak marketing w wyszukiwarkach internetowych czy w mediach społecznościowych, w świetle przeprowadzonej analizy powinno być istotnym elementem szerszej strategii firm. Artykuł może stanowić podstawę do podjęcia aktywnych działań związanych z dostosowaniem strategii marketingowej firm do poszukiwania nowych metod pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz zdobywania wiedzy o ich zachowaniach na bazie nowych mediów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bearden, W.O., Netemeyer, R.G., Teel, J.E. (1998). Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence. Journal of Consumer Research, 15 (4), 473–481.
2.Chaffey, D. (2016). Digital Business i E-Commerce Management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Edelman, D.C., Singer, M. (2015–2016). Ścieżka Klienta, czyli jak konkurować w wymiarze procesu zakupowego. Harvard Business Review Polska, 154/155.
4.Gądek, R., Zapłata, D. (2012). Multichannel marketing, czyli jak skutecznie wykorzystać nowe kanały komunikacji. Harvard Business Review Polska, 72, 61–71.
5.Hatalska, N. (2006). Marketing szeptany. Mechanizmy działania niestandardowych form komunikacji marketingowej. Pobrane z: http://www.hatalska.com/wp-content/uploads/2009/02/N.Hatalska_MarketingSzeptany_FunkcjonowanieWspolczesnychGospodarekIPrzedsiebiorstw2006.pdf (4.07.2017).
6.Kotler, Ph. (2010). Marketing 3.0. Warszawa: MT Biznes.
7.Korcz, K. (2002). Badania zachowań konsumentów w otoczeniu wielokulturowym – aspekty metodologiczne. W: Z. Kędzior, E. Kieżel (red.), Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Warszawa: PWE.
8.Kumar, V. (2013). Profitable Customer Engagement: Concept, Metrics and Strategies. New Delhi: SAGE Response.
9.Kumar, V., Shah, D. (2015). Handbook of Research on Customer Equity in Marketing. Cheltenham, UK, Nothampton, Mass.: Edward Elgar Publishing.
10.Ławicki, J.S. (2010). Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54,
11.215–222.
12.Mazurek-Łopacińska, K, Sobocińska, M. (2014). Nowe spojrzenie na konsumenta, jako uczestnika życia gospodarczego. Handel Wewnętrzny, 4 (351), 189–201.
13.Michalak, J., Radzewicz, A. (2008). Czynnik ludzki w marketingu. Olsztyn: Wyd. UW-M.
14.Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.