Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych

Autorzy: Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: badania badania marketingowe innowacje innowacje marketingowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (155-166)
Klasyfikacja JEL: M20 M29 M31 M39 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Informacja obok czynnika ludzkiego czy kapitału stanowi zasób, który może stać się istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Aspekt ten jest jedną z przesłanek podjęcia niniejszego tematu. Pozyskane na drodze badań wiadomości, oparta na faktach wiedza pozwala weryfikować intuicję przedsiębiorców, przez co redukuje ryzyko i umożliwia dokładniejszą analizę problemów oraz efektywne podejmowanie decyzji, w konsekwencji prowadząc do redukcji kosztów przedsiębiorstwa. Problemem badawczym stało się określenie, jakimi metodami badania innowacji, w tym szczególnie innowacji marketingowych, należy przeprowadzać. Określenie tych metod jest celem artykułu, w ramach którego użyto metody analizy danych zastanych. W rezultacie stwierdzono, iż metody badania innowacji w przedsiębiorstwach nadal rozwijają się i nie ma określonej jednej najwłaściwszej metody. Co więcej, w celu badania innowacji marketingowych zastosować można ogólne metody badania innowacji, niemiej konieczne jest zgłębienie specyfiki działań marketingowych w danym przedsiębiorstwie oraz dostosowanie narzędzia badawczego do zagadnień marketingu. Wnioskować można w przypadku badań innowacji, iż najwłaściwsze jest zastosowanie szerokiego podejścia metodycznego i triangulacji metod.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, R., Bessant, J., Phelps, R. (2006). Innovation Management Measurement: A Review. International Journal of Management Reviews, 8 (1), 21–47.
2.Bigliardi, B., Dormio, A.I. (2009). An Empirical Investigation of Innovation Determinants in Food Machinery Enterprises. European Journal of Innovation Management, 12 (2), 223–242.
3.Churchill, G.A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: PWN.
4.Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2001). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.
5.http://pentor-arch.tnsglobal.pl/16994.xml (14.07.2017).
6.http://pentor-arch.tnsglobal.pl/ badania_k.xml? l=A (14.07.2017).
7.http://www.naukaigospodarka.pl/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=431:sposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108&lang=pl (14.07.2017).
8.http://www.obop.com.pl/technika-badania (14.07.2017).
9.Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
10.Mazurek-Łopacińska, K. (red.) (2002). Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
11.OECD (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Paris.
12.Osiadacz, J. (2012). Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Warszawa: PARP.
13.Perenc, J. (red.) (2001). Badania marketingowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.