Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096     DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
System patentowy w procesie innowacyjnym

Autorzy: Justyna Kacprzak
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: narzędzia systemu patentowego proces innowacyjny system informacyjno-decyzyjny
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (87-97)
Klasyfikacja JEL: O31 O34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Możliwość osiągnięcia oraz dalszego utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa stanowi impuls do ciągłego ulepszania i wdrażania różnego rodzaju innowacji. Efektywne zarządzanie procesem innowacyjnym wymaga umiejętnego wykorzystania narzędzi systemu patentowego na każdym etapie tego procesu. Ma ono decydujący wpływ na opracowanie, wdrożenie oraz udostępnianie innowacji. Celem artykułu jest prezentacja założeń modelu wykorzystującego narzędzia systemu patentowego dla potrzeb podejmowania decyzji na poszczególnych etapach procesu innowacyjnego. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne udostępniane przez Światową Organizacje Własności Intelektualnej, Urząd Patentowy RP oraz Europejski Urząd Patentowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dereń, A.M. (2014). Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii. Warszawa: Difin.
2.Kotarba, W. (red.) (2006). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE.
3.Kotarba, W. (2012). Ochrona własności intelektualnej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
4.Mazur, D.M. (2016). Wpływ poziomu rozwoju własności intelektualnej na społeczeństwo informacyjne. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
5.Michalak, A. (red.) (2016). Prawo własności przesyłowej. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Michniewicz, G. (2016). Ochrona własności intelektualnej. Warszawa: C.H. Beck.
7.Prystrom, J. (2012). Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na przykładzie Szwecji. Ekonomista, 4, 499–513.
8.Traple, E. (red.) (2017). Prawo patentowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Żurawowicz, L. (2006). Model korzystania z informacji patentowej w zarządzaniu procesem innowacyjnym. W: W. Kotarba (red.), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji (s. 201–208). Warszawa: PWE.