Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Wykorzystanie metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy: Katarzyna Hawran
Uniwersytet Szczeciński

Joanna Kowalik
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: drzewa decyzyjne metody wielokryterialne
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (169-178)
Klasyfikacja JEL: C10 D81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Działanie w niestabilnym otoczeniu i podejmowanie decyzji w warunkach wysokiego ryzyka utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji. Jednak dzięki takiej metodzie jak drzewa decyzyjne czy też innym metodom wielokryterialnym zarówno człowiek, jak i podmiot gospodarczy znacznie lepiej przygotowuje się do podjęcia decyzji. Artykuł został poświęcony tematyce wykorzystania metody wielokryterialnej drzew decyzyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Celem opracowania jest przedstawienie istoty metody drzew decyzyjnych oraz ich zastosowania na przykładzie firmy produkcyjnej działającej w przemyśle drzewnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bujak, T. (2008). Drzewa decyzyjne. Toruń: Wyd. UMK.
2.Cichosz, P. (2000). Systemy uczące się. Warszawa: WNT.
3.Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (2000). Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies. Inc., New York: John Wiley & Sons.
4.Czechowska, K. (2014). Wybrane uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości – ujęcie behawioralne. Studia i Prace WNEiZ, 36 (1), 14–25.
5.Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press.
6.Koźmiński, A.K. (1978). Decyzje. Analiza systemowa organizacji. Warszawa: PWN.
7.Libal, U. (2015). Drzewa decyzyjne, bagging, boosting i lasy losowe. Pobrane z: http://urszula.libal.staff.iiar.pwr.wroc.pl (10.06.2017).
8.Mulawka, J. (1996). Systemy ekspertowe. Warszawa: WNT.
9.Przywara, D. (2007). Drzewa decyzyjne, metody budowania, zastosowania. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej.
10.Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/decyzja.html (30.06.2017).