Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/3 2018
Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Maciej Woźniak
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: pomoc publiczna pomoc de minimis inwestycje przedsiębiorstw
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (313-324)
Klasyfikacja JEL: H81 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedmiotem badania są związki pomiędzy wielkością pomocy publicznej oraz deminimis, jaką otrzymują przedsiębiorstwa w Polsce a wartością ich nakładów inwestycyjnych. Wybór zagadnienia podyktowany był istniejącą luką badawczą w tym obszarze. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istnienie związku pomiędzy uzyskaną pomocą a nakładami inwestycyjnymi mikroprzedsiębiorstw oraz w niektórych przypadkach firm średnich i dużych. Interpretację uzyskanych wyników przedstawiono na końcu artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czaplewski, R. (2009). Podstawy polityki gospodarczej. W: R. Czaplewski (red.), Polityka gospodarcza (s. 151–163). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Ginter, M. (2015). Pomoc publiczna jako źródło finansowania MŚP na przykładzie Wielkopolski. Acta Universitatis Nicolai Copernici, 2, 151–163.
3.Gołębiowski, G. (2009). Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.GUS (2009–2017). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 roku. Warszawa: GUS.
5.Gwizdała, J.P. (2015). Pomoc publiczna w państwach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego. W: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego (s. 477–491). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Jaźwiński, I. (2007). Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw. Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 85–93.
7.Matejun, M. (2012). Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności fi rm i regionu (s. 82–109). Warszawa: Difin.
8.Matejun, M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – podejście strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1194. Rozprawy Naukowe, 483.
9.Peszko, A. (2014). Regional institutions supporting entrepreneurship in lesser Poland. W: J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (red.), Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis. Krakow: Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics.
10.Statsoft (2018). Podstawowe pojęcia statystyki. Pobrano z: www.statsoft.pl (8.02.2018).
11.UOKiK minimis (2009–2017). Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 roku. Warszawa: UOKiK.
12.UOKiK publ. (2005–2017). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 roku. Warszawa: UOKiK.
13.Wach, K. (2008). Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
14.Woźniak, M. (2012). System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwa AGH.
15.Wyszkowski, A. (2010). Koncepcja tax expenditures w systemie podatkowym. Gospodarka Narodowa, 9, 65–82.
16.Zbroińska, B. (2008). Pozafiskalne funkcje podatku dochodowego w praktyce gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 91–110.